Buurt bestuurt

10 februari 2015

In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham loopt sinds 1 mei 2012 het project 'Buurt Bestuurt'. Binnen dit project bepalen bewoners en plaatselijke organisaties mee welke problemen bij voorrang moeten aangepakt worden. Op basis daarvan wordt er samen met de politie, de stadsdiensten, IVAGO... gekeken welke oplossingen het beste antwoord kan bieden op de problemen waarmee de bewoners regelmatig geconfronteerd worden in de wijk.

Door deze extra aandacht waren al gauw positieve effecten merkbaar en werd het project uitgebreid naar de Rabotwijk.

Na bijna 3 jaar heb ik volgende vragen:

  • Blijven de positieve effecten van het project merkbaar? Zo ja, op welke manier?
  • Zijn er desgevallend plannen voor een verdere uitbreiding van het project?
  • Zo ja, op welke termijn en naar welke wijken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham is er door Buurt Bestuurt in de wijk een geëngageerde groep bewoners en organisaties ontstaan die wil verder werken rond deze prioritaire overlastthema’s.

Buurt Bestuurt heeft gezorgd en zorgt nog steeds voor nauwere betrokkenheid van bewoners bij de aanpak van veiligheid en overlast in hun wijk. Het zijn immers zij die de wijk als geen ander kennen en de concrete problemen kunnen duiden.

De nauwe samenwerking tussen de bewoners, de professionele werkers in de wijk en de Politie zorgt voor een beter wederzijds vertrouwen en een beter inzicht in de aanpak en het beleid. Bewoners voelen dat hun bezorgdheden ernstig genomen worden en krijgen zelf meer inzicht in het werk en in de aanpak van de Politie. Door de resultaten van acties van Politie en Gemeenschapswacht zeer snel via sms door te sturen, zien bewoners de inzet van de diensten. Bovendien krijgen de buurtagent en de gemeenschapswacht door aanwezigheid op de vergaderingen opnieuw een gezicht voor de buurtbewoners.

Buurt Bestuurt probeert bewoners zelf ook te activeren om samen buurtproblemen aan te pakken, dit met wisselend succes.

Uiteraard is (spijtig genoeg) Buurt Bestuurt niet dé oplossing voor de hardnekkige problemen die er besproken worden: sluikstort en zwerfvuil, verkeersoverlast en overlast op pleintjes. Maar de extra aandacht en inzet van de professionelen in de wijk, leiden wel tot een constante opvolging en aanpak.

Ook in de wijk Rabot-Blaisantvest wordt Buurt Bestuurt positief onthaald bij de deelnemers en volgers (die niet noodzakelijk aanwezig zijn op de vergaderingen). De directe communicatie tussen bewoners en diensten wordt door iedereen als een hele verbetering ervaren. Bewoners zijn zich heel bewust dat de overlast niet het gevolg is van een laks optreden van de stad en partners.

Verderzetting naar andere wijken:

Momenteel zijn er geen concrete plannen om Buurt Bestuurt uit te breiden naar andere wijken aangezien de vraag er zich momenteel niet stelt. Indien nodig moet worden bekeken hoe de inzet van de diverse partners (Politie, GGW, LPV, Gemeenschapswacht…) kan verschuiven naar een andere wijk. Extra personeelsinzet bovenop de huidige is momenteel namelijk niet haalbaar.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.