Vragenuurtje voor OCMW-raad

19 oktober 2007
In navolging van de stad Gent start de OCMW-raad op dinsdag 11 september met een vragenuurtje. Een half uur voor de aanvang van de raad krijgen de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan OCMW-voorzitter Geert Versnick. Voorlopig gaat het om een proefproject. Indien het vragenuurtje na 6 maanden gunstig wordt ge?valueerd, krijgt het permanent vorm.

"Tijdens het overleg met de fractievoorzitters werd door Sp.a/Spirit het voorstel van een vragenuurtje ingediend. Ook de andere fracties hadden vragen in die richting", verduidelijkt OCMW-voorzitter Geert Versnick. "Om tegemoet te komen aan de noden werd beslist om een half uur voor de aanvang van de maandelijkse OCMW-raad een vragenronde te organiseren, in navolging van de stad Gent. Per fractie kan er ??n vraag worden geformuleerd. Om te vermijden dat de vragenronde uitmondt in een lang monoloog is de tijd beperkt tot vijf minuten per vraag, antwoord inbegrepen. Indien niet alle vragen zijn beantwoord voor de aanvang van de OCMW-raad wordt het vragenuurtje verdergezet na de openbare zitting van de raad". De vragen moeten evenwel betrekking hebben op actuele problemen die betrekking hebben op het OCMW en moeten tijdig worden ingediend. Voorlopig gaat het om een proefproject van 6 maanden, waarna de modaliteiten worden ge?valueerd.

Het vragenuurtje van het OCMW is net zoals dat van de stad Gent open voor het publiek en vindt plaats om 18u30 in de oude raadszaal, Onderbergen 86.

Voor meer info: Tont? Chow (09 266 97 37 of 0476 22 15 51)

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.