OCMW Gent start met telefoonster en -cirkel

29 oktober 2007
Telefooncentrale tegen eenzaamheid senioren. Om het isolement van senioren te doorbreken, start het Lokaal Dienstencentrum De Horizon aan de F. Lousbergskaai een telefoonster en -cirkel op. Het project draagt de naam "Hallo, met de Horizon".

De bedoeling is om op regelmatige basis senioren uit de buurt telefonisch te contacteren zodat het eenzaamheidsgevoel wordt verkleind en mogelijke problemen en noden sneller worden gedetecteerd.

Dertig jaar geleden richtte het OCMW Gent het eerste lokaal dienstencentrum op. De bedoeling is om aan de hand van activiteiten en het aanbieden van dienstverlening de senioren in de buurt zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol te laten thuis wonen. Het OCMW Gent heeft momenteel acht lokale dienstencentra. E?n ervan is De Horzion aan de F. Lousbergkaai. Het lokaal dienstencentrum richt zich hoofdzakelijk tot de bewoners van de buurt van Macharius-Heirnis en Dampoort met extra aandacht voor de senioren en de meest kwetsbaren onder hen. In 2005 startte De Horizon met een bezoekproject bij alle 65+ in de buurt die nog niet in contact kwamen met het centrum. Daaruit bleek dat eenzaamheid een groot probleem is bij de senioren.

"Om het sociaal isolement te doorbreken, starten we binnenkort met een nieuw project, dat de naam 'Hallo, met de Horzion' draagt", verduidelijkt OCMW-voorzitter Geert Versnick. "De bedoeling is om aan de hand van een telefoonster en -cirkel senioren in de buurt op geregeld tijdstip te contacteren. Op deze manier verkleinen we niet alleen het eenzaamheidsgevoel, maar kunnen we ook peilen naar de noden. Zo kan het zijn dat een senior iemand nodig heeft om boodschappen te doen of hulp zoekt voor administratieve zaken te verrichten. We kunnen hun hier dan bij helpen door ondersteuning op maat te bieden en informatie te geven."

In eerste instantie start De Horzion met een telefoonster waarbij het dienstencentrum wekelijks een buurtbewoner contacteert. "We richten ons hierbij eerst tot de senioren die een bepaald probleem hebben, waardoor we gepaste ondersteuning en hulp kunnen bieden en opvolgen", meent Versnick. "Ook de voormalige bezoekers van het dienstencentrum, die om onbekende reden zijn weggebleven, worden gecontacteerd. Door te achterhalen waarom ze het dienstencentrum niet meer bezoeken, kunnen we onze activiteiten beter afstemmen op de noden. Via de telefoonster trachten we eveneens vertrouwensbanden te smeden en ontmoetingen te stimuleren zodat het eenzaamheidsgevoel daalt. Ook mogelijke problemen kunnen op een laagdrempelige wijze sneller worden gedetecteerd en opgevolgd worden. Bij de telefooncirkel, die vanaf volgend jaar van start gaat, belt een medewerker van het dienstencentrum een senior op en die belt op zijn beurt een volgende buurtbewoner op. De cirkel eindigt terug bij de medewerker. Via deze cirkel kunnen we het veiligheidsgevoel verhogen."

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.