Parkeermaatregelen werken Antwerpsesteenweg

20 april 2015

Op 13 april ll. is de heraanleg van de Antwerpsesteenweg gestart, ingrijpende werken die ongeveer 9 maanden zullen duren. Iedereen is er zich van bewust dat de werken de komende maanden heel wat hinder met zich mee zullen brengen. Naast moeilijkere bereikbaarheid zullen tijdens de werken immers ook heel wat parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn.

Handelaars vragen om maatregelen te nemen zodat beschikbare parkeerplaatsen maximaal door hun klanten kunnen blijven gebruikt worden, bijvoorbeeld door een aanpassing van het betalend parkeren of het toepassen van een blauwe zone. Men vreest immers dat beschikbare parkeerplaatsen zullen ingenomen worden door langparkeerders.

Worden er maatregelen voorzien om aan de vraag van de handelaars tegemoet te komen? Zo ja, welke en wat is de timing voor de implementatie ervan?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Naar aanleiding van de werken zal de blauwe zone uitgebreid worden in de Visitatiestraat, zodat ook voertuigen geparkeerd op het plein aan de kerk aan dit regime moeten voldoen.

We geloven dat dit ervoor zal zorgen dat de beschikbare parkeerplaatsen grenzend aan de werken hierdoor maximaal benut kunnen worden. Concreet betreft dit 48 parkeerplaatsen die momenteel gratis zijn, maar dus meegenomen zullen worden in de blauwe zone (dat reeds verder in de Visitatiestraat van kracht is). Deze aanpassing zal uitgevoed worden door het Mobiliteitsbedrijf op 4 mei. Buurtbewoners worden geïnformeerd via een bewonersbrief.

Naar aanleiding van deze veranderde parkeersituatie zal er ook geflyerd worden om de mensen die geen bewonersbrief hebben ontvangen bewust te maken van deze verandering.

Na deze bewustmakingsactie zal dit gedeelte opgenomen worden in de parkeercontrole.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.