Eenrichtingsverkeer Academiestraat

27 april 2015

Twee weken geleden werden in de Academiestraat de nodige verkeersborden aangebracht, C1 richting Sint-Antoniuskaai en F19 in de omgekeerde richting, om de straat in te richten als eenrichtingsverkeer. De aangebrachte verkeersborden bleven echter tijdelijk afgedekt, tot vorige week.

Sinds 20 april zijn de verkeersborden zichtbaar en is in de Academiestraat dus effectief eenrichtingsverkeer van toepassing, met uitzondering voor fietsers.

Om welke reden werd deze maatregel genomen en op welke wettelijke basis berust deze beslissing?

Geert Versnick
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Naar aanleiding van de mankementen aan de Rekelingebrug werden enkele tijdelijke verkeersmaatregelen genomen om het verkeer over deze brug te beperken.

De brug vertoont in die mate gebreken dat de hoeveelheid verkeer in de oorspronkelijke situatie gevaarlijk werd.

Na de implementatie van deze maatregelen kwamen enkele klachten via verschillende kanalen binnen over sluipverkeer dat overlast veroorzaakte in de omgeving Zilverhof-Prinsenhof-Simon de Mirabellostraat.

Naar aanleiding van deze klachten hebben we de verkeersregeling herzien in de Academiestraat.

Het gaat om een tijdelijke maatregel in het kader van de beperking van verkeer over de Rekelingebrug.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.