Staat wegdek Kleine Vismarkt en Groentenmarkt

22 april 2015

Fietsers die via de Kleine Vismarkt het centrum in of uitrijden klagen over de erbarmelijke staat van het wegdek van de Kleine Vismarkt en Groentenmarkt. Zo zouden er gevaarlijk brede voegen zijn, ontbreken er stenen en liggen de stenen zo los dat zelfs er over fietsen gedaver oplevert. Stad Gent verwijst naar De Lijn als verantwoordelijke en omgekeerd waardoor de situatie lijkt te blijven aanslepen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kunt u de hierboven geschetste situatie bevestigen?
  • Wie is verantwoordelijke voor het onderhoud van het wegdek van de Kleine Vismarkt en de Groentemarkt?
  • Welke maatregelen werden of zullen desgevallend genomen worden om de situatie te verbeteren en wat is hiervoor de timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Op de Kleine Vismarkt en Groentemarkt neemt de trambedding bijna de volledige rijweg in. Alle wegbedekking naast en tussen de tramsporen valt onder de verantwoordelijkheid en het beheer van De Lijn. Hierover bestaat geen discussie, ook niet bij De Lijn.

De Lijn geeft ons mee dat ze recent een visuele inspectie uitgevoerd hebben (o.a. ter hoogte van het Veerleplein) en dat de nodige herstellingen genoteerd werden en opgenomen in hun planning. Ter hoogte van de Groentemarkt kon men tijdens deze inspectie geen problemen vast stellen, maar de Lijn engageert zich om nogmaals ter plaatse te gaan. De Lijn voorziet eveneens om in 2016 de bochten van de tramsporen op de Groentenmarkt te vernieuwen. In afwachting hiervan blijven ze kleinere herstellingswerken met gietasfalt uitvoeren.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.