Zitbankjes Rozebroekenpark

22 april 2015

In het Rozebroekenpark staan op diverse plaatsen individuele metalen zitbankjes die inmiddels volledig verroest zijn (zie foto). Hoewel de bankjes niet als speeltoestel bedoeld zijn komen heel wat spelende kinderen in het park ermee in aanraking en vormen ze een potentieel risico. In o.a. de praktische leidraad voor veiligheid van speelterreinen is corrosie en roest één van de aandachtspunten en mag er geen uitwendige corrosie optreden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Bent u op de hoogte van deze situatie?
Kunnen maatregelen genomen worden om dit potentieel risico te voorkomen?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De metalen zitjes die binnen het Sint-Baafskouterpark werden geplaatst, zijn vervaardigd in cortenstaal. Dit is een speciale en duurzame staalsoort, die bij blootstelling aan buitenlucht wordt bedekt met een zelfgevormde patinalaag. In een eerste fase roest het staal op dezelfde manier als gewoon staal maar na verloop van tijd kristalliseert het roest en hecht het zich als een beschermde laag op het staal vast. Het schermt zo de staalplaat af van de zuurstof in de lucht en voorkomt verdere oxidatie. Dit maakt dat het staal veel duurzamer is en tien keer langer meegaat. Het gebruik van cortenstaal wordt dan ook veelvuldig gebruikt bij de aanleg van tuinen (zowel private als openbare) evenals in de architectuur en de kunstwereld.

Het patineren van cortenstaal is het gevolg van de speciale legering van onder meer staal, koper, chroom en nikkel na een aantal jaar is de patinalaag gevormd. Het roesten is dan volledig gestopt, daar waar gewoon staal verder blijft doorroesten. Doordat cortenstaal voor een groot deel uit schroot wordt gemaakt, is het ook een recyclageproduct en dus milieuvriendelijk.

Het betreft hier dus een gecontroleerd roestprocedé. Bij de zitjes in het Sint-Baafskouterpark is in de meeste gevallen het roesten gestopt en hebben de zitjes hun patine reeds verkregen, al kan de kleur in de loop der jaren nog wat wijzigen onder invloed van lucht, temperatuur, de vochtigheid en het zonlicht.

Bij het vervaardigen en plooien van de zitjes is er bovendien ook op gelet dat ze geen scherpe kanten vertoonden. Dit in acht genomen is de Groendienst dan ook van oordeel dat de cortenstaal zitjes geen bijkomend risico zijn voor de gebruikers van het Sint-Baafskouterpark in het algemeen en de spelende kinderen in het bijzonder.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.