Vroegtijdig schoolverlaten

22 april 2015

In een artikel op de website klasse.be over vroegtijdig school verlaten was te lezen: “Geen idee hoeveel leerlingen je school verlaten zonder diploma? Scholen kregen voor het eerst exacte cijfers over hun aantal vroegtijdige schoolverlaters.”

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

 • Kreeg ook Stad Gent inzage in het aantal vroegtijdige schoolverlaters?
 • Zo ja, graag een overzicht van de betroffen cijfers?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het klopt dat scholen en schoolbesturen via ‘mijn onderwijs’ voor het eerst nieuwe databundels verkregen van Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi).

Scholen en schoolbesturen krijgen nu o.a. databundels over:

 • Vroegtijdig schoolverlaten (nieuw)
 • Leerlingenstromen Uit (nieuw)
 • Leerlingenstromen IN
 • Schoolse vorderingen en zittenblijven
 • Leerlingenkenmerken
 • Studiebewijzen
 • Hoger onderwijs


Deze databundels zijn voor scholen en schoolbesturen krachtige en handige documenten waarop hun beleid kan worden afgestemd en waarmee beleid kan worden gevoerd.

Het is de bedoeling dat steden, gemeenten en lokale partners (C.L.B. en LOP’s) binnen afzienbare tijd ook dergelijke databundels gaan ontvangen.

Het spreekt vanzelf dat deze gegevens ook voor ons van cruciaal belang zijn.

De ontsluiting daarvan was beloofd voor januari maar laat op zich wachten.

Recentelijk werden naast het nieuwe macro rapport VSV 2012 -2013 – ook gemeenterapporten VSV beschikbaar gemaakt op de website onderwijsstatistieken onder het luik “gemeenterapporten”:
http://onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken

U kan een toelichting en de rapporten vroegtijdig schoolverlaten terugvinden via volgende links:

Verwante pagina:

Onze diensten analyseren momenteel nog volop deze gegevens.


Enkele opvallende trends kan ik u nu al meegeven:

 • Er zijn twee rapporten opgemaakt. Éen rapport analyseert de vestigingsplaatsen ( alle scholen op Gents grondgebied), het andere rapport vertrekt vanuit de woonplaats van de leerlingen. (zie bijlage).


Bekijken we de gegevens van 2012- 2013 voor wat de vestigingsplaatsen betreft nader dan weten we dat:

 • er 687 vroegtijdig schoolverlaters zijn op 4096 leerlingen ( = 16.8%)
 • de VSV vooral uit BSO (168lln.), BUSO (130 lln.) en DBSO (161 lln.) komen (p. 738)
 • dat uit specifieke studiegebieden substantieel meer of minder VSV uitstromen (p.739)
 • dat heel wat VSV ook aantikken op één of meerdere OKI (Onderwijs Kansarmoede Indicators) (p. 740)
 • dat jongens oververtegenwoordigd zijn t.o.v. van meisjes (p. 744)
 • dat VSV vaak één of meerdere jaren schoolse achterstand hebben (p.745)
 • dat nationaliteit (niet Belg wel EU) substantieel aantikt
 • en dat het type loopbaan ( de waterval) van tel is maar dat ook een volledige loopbaan in BSO nog steeds zeer hoog scoort in het aandeel VSV.


Dit loopt in lijn met de trends in andere grote steden.

Concluderend: Het is positief dat deze informatie nu ter beschikking gesteld wordt van de schoolbesturen en er ook gemeenterapporten beschikbaar zijn. Hoe sneller dit voortaan gebeurt, hoe korter op de bal gespeeld kan worden. Ook wat de spijbelgegevens betreft zou dit een goede zaak zijn. In afwachting van het Vlaams actieplan vroegtijdig schoolverlaten, bereidt het departement onderwijs van de Stad Gent een 10 punten actieplan voor. Het is evenwel belangrijk dat beide op elkaar afgestemd zijn. Vast staat wel dat bovenstaande bevindingen mbt VSV bepalend zijn voor de aanpak.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.