Fiscale aftrek kinderopvang - federale onderhandelingen

29 oktober 2007
De overheid moet meer mensen aan het werk helpen en vooral houden. Ook in het bestuursakkoord van de Stad Gent is "werk voor iedereen" een grote prioriteit. Het is daarbij belangrijk dat mensen duidelijk aanvoelen dat werken loont. De overheid kan werken beter belonen door gunstige randvoorwaarden te scheppen. Vooral op het vlak van kinderopvang staat de overheid nog veel te doen.

Naast het vinden van voldoende en kwalitatieve opvangplaatsen zijn ook de kinderopvangkosten voor de meeste tweeverdieners een echt probleem. Tweeverdieners zitten snel tegen de 20 EUR/dag aan kinderopvangkosten, dit bedrag kan oplopen tot maximaal 24,07 EUR/dag. Dit betekent dat tweeverdieners al snel 350 ? 400 EUR per maand aan kinderopvangkosten betalen, terwijl er maar maximaal 11,20 EUR/dag fiscaal kan worden ingebracht.

Voor h??l wat modale tweeverdieners verdwijnt dan ook de ?incentive? om allebei te gaan werken: een werkloosheidsuitkering aan 55% van het laatste loon (met een maximumplafond) levert al gauw minimaal 750 EUR/maand met een kinderopvangkost van ongeveer 350 ? 400 EUR uitgespaard, betekent 1100 ? 1150 EUR/maand waarbij het verschil met gaan werken aan een gemiddeld inkomen redelijk klein wordt. Bovendien heeft de werkende partner nog iemand bijkomend ten laste.

Ik zou dan ook het pleidooi willen houden om de fiscale inbreng van 11,20 EUR/dag op te trekken naar 20 EUR/dag. De fiscale aftrek van kinderopvang wordt echter op federaal niveau geregeld.

In de loop van de maand augustus heeft het stadsbestuur een memorandum aan de toekomstige federale regering overgemaakt. Over kinderopvang werd echter niets opgenomen.

Graag had ik willen vernemen of de schepen van Financi?n mijn visie deelt en hij alsnog bereid is om dit concrete voorstel, in het kader van het thema ?werken beter belonen?, aan te kaarten bij de federale onderhandelaars?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er zit weinig in wat wij als Stad zelf kunnen doen, wij kunnen zelf geen fiscale aftrek voorstellen. Ik zal het doorgeven aan de federale onderhandelaars dat men daar eens grondig naar kijkt. U hebt gelijk, wij kunnen wel inspanningen doen om het aantal plaatsen op te voeren en dat zal collega Coddens ook doen, dat staat ook in ons bestuursakkoord, 600 plaatsen bij. Collega Coddens is daar volop mee bezig om die erbij te vinden en te cre?ren, maar dit helpt natuurlijk niet als het fiscaal ?bestraft? wordt.

Christophe Peeters
schepen van Financi?n, Facility Management en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.