Werken Ravensteinstraat

22 april 2015

Betreft de heraanleg van de Ravensteinstraat. De werkzaamheden zijn aangevat op 16 februari. Op de website van mobiliteit Gent werd aangekondigd dat de werkzaamheden begin april afgerond zouden zijn. Op heden zijn de werkzaamheden nog volop gaande.

Hoeveel personen hebben er per dag gewerkt aan de Ravensteinstraat?
Hoeveel vierkante meter betreft de heraanleg?
Kortom wat is de gemiddelde dagelijkse productie per persoon?

Geert Versnick
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Hoeveel personen hebben er per dag gewerkt aan de Ravensteinstraat?

Op dit project hebben 6 arbeiders van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen gewerkt.


Hoeveel vierkante meter betreft de heraanleg?

Het gaat hier om 450m² rijgedeelte in kasseien en 480 m² voetpadgedeelte in platienen. Dit maakt een totaal van 930 m².


Kortom wat is de gemiddelde dagelijkse productie per persoon?

Er zijn heel veel aspecten die een gemiddelde dagelijkse productie kunnen beïnvloeden zoals weerverlet, ervaring van de arbeider, onvoorziene omstandigheden, wat wel en wat niet wordt inbegrepen in de prestaties e.d.m.  Bij de werken in de Ravensteinstraat bedraagt dit 2,83 m² per man per dag (inclusief uitbreken, fundering, kasseien en voegen, maar exclusief aan- en afvoer van materiaal).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.