Impact vakbondsacties op personeelsuitgaven

22 april 2015

Op 24 november, 1 en 8 december 2014 werden provinciale vakbondsacties georganiseerd tegen de besparingsmaatregelen van de Vlaamse en federale regeringen. Op 15 december 2014 volgde de nationale stakingsdag. Ook in 2015 werd al gestaakt, op 24 maart, op 1 april en 22 april.

Niemand trekt het stakingsrecht in twijfel, maar de acties veroorzaken telkens onmiskenbare hinder en schade. Ook voor lokale overheden, bijvoorbeeld door de kosten voor extra ordehandhaving. Als werkgever is Stad Gent echter geen loon verschuldigd aan haar personeelsleden die deelnemen aan de vakbondsacties.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Wat is de globale impact van de diverse vakbondsacties van de afgelopen maanden op de personeelsuitgaven van Stad Gent?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Om tot antwoord op deze vraag te komen, werd in eerste instantie het aantal unieke personen (‘koppen’) van stadsmedewerkers geteld, dat gestaakt heeft en gerapporteerd in tabel 1 per stakingsdag en per statuut.

Tabel 1: Berekening Staking

Aantal personen waarvan statutair waarvan contractueel / gesco
24/03/2015 603 329 274
01/04/2015 505 256 249
22/04/2015 837 442 395
Totaal 1945 1027 918

Aantal unieke personen: 1109

 

Tabel 2: Bedragen

Datum Bruto Patronale bijdrage Totaal
24/03/2015 € 49.702,01 € 18.390,76 € 68.092,77
01/04/2015 € 40.717,69 € 16.667,57 € 57.385,26
22/04/2015 € 68.811,76 € 28.353,08 € 97.164,85
Totaal € 159.231,46  € 63.411,42 € 222.642,88


In tabel 2 werd het dagloon van deze medewerkers getotaliseerd en gerapporteerd per stakingsdag. Getotaliseerd vinden we een bedrag aan bruto-loon van 159.213,46 EUR terug dat NIET werd uitbetaald door de stad.

Dit bedrag wordt vermeerderd met de patronale bijdrage die voor de stad in een minder-uitgave resulteert van 63.411,42 EUR.

Door deze twee bedragen samen te voegen, stellen we vast dat de vakbondsacties een financiële impact gehad hebben van -222.642,88 EUR op de personeelsuitgaven van de stad.

Martine De Regge
Schepen van personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.