Jan Palfijn pakt stemproblemen aan in Foniatrisch Centrum

31 oktober 2007
Onlangs blies The Police een concert in het Sportpaleis af wegens stemproblemen van zanger Sting. Diezelfde vervelende kwaal hield eerder ook Natalia maanden van de planken. Om het stijgend aantal stemaandoeningen op een gerichte manier aan te pakken, opende het Jan Palfijnziekenhuis het Foniatrisch Centrum Gent.

"Er zijn steeds meer stemberoepen en dus is het logisch dat er ook meer problemen met de stem opduiken. Zangers, acteurs, telefonisten, journalisten, advocaten, verkopers, logopedisten, leerkrachten en zelfs politici krijgen er mee te maken. In het Foniatrisch Centrum is de knowhow van specialisten van de Dienst Logopedie en de Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde gebundeld om een gepaste oplossing aan te bieden", vertelt Geert Versnick, voorzitter van Jan Palfijn.

De artsen nemen niet alleen stem-, maar ook spraak-, taal- en slikstoornissen onder de loep. Wie in het centrum op onderzoek komt, gaat dankzij een multidisciplinaire consultatie naar huis met een uitgebreid verslag met daarin resultaten, bevindingen, richtlijnen en eventuele voorstellen tot therapie. "Nergens anders gebeurt het onderzoek zo volledig en zo persoonlijk als in Jan Palfijn. Dankzij recent aangekochte apparatuur kan ook volgens de modernste technieken gewerkt worden."

"Leraars die met een hese stem krijgen af te rekenen, worden op eenvoudige manier geholpen. Voor zangers en acteurs wordt een scenario uitgeschreven met richtlijnen om de stem minimaal te belasten. Het foniatrisch centrum is er ook voor pati?nten die na een herseninfarct niet meer kunnen spreken, voor ouderen bij wie het spraakvermogen uitvalt, voor wie na het verwijderen van een tumor slikproblemen heeft,..." "Met de oprichting van het centrum onderstreept Jan Palfijn haar reputatie van vernieuwend en toonaangevend ziekenhuis. Daarbij primeert de doelstelling om een betaalbare zorg op mensenmaat aan te bieden", aldus Versnick.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.