UZ Gent en AZ Jan Palfijn Gent AV schenken medisch materieel.

5 november 2007
UZ Gent en AZ Jan Palfijn Gent AV schenken medisch materieel aan het Ugandese Kyenjojo Health center. UZ Gent en AZ Jan Palfijn Gent AV schenken medisch materieel aan het Ugandese Kyenjojo Health center. Dat centrum ligt in het westelijk deel van Uganda, het Kyenjojo district, aan de grens met Congo.

Het materieel bestaat o.m. uit defibrillatoren (toegepast bij hartfalen), bedden, bewakingsmonitoren, ECG toestellen (registratie activiteit hartspier) en infusiespuitpompen.

De inzameling van het medisch materiaal kwam er nadat de ambassadeur van Uganda, dhr. Stephen Katenta, bij Gents OCMW voorzitter Geert Versnick melding maakte van de povere medische voorzieningen in zijn land. Dat de situatie in Uganda schrijnend is blijkt uit volgende cijfers. Zo zijn er per 10 000 inwoners maar 7 ziekenhuisbedden, is er 1 verpleger per 2000 inwoners en slechts 1 dokter per 76 000 Ugandezen. "Als we daarbij moeten vaststellen dat de beschikbare medische voorzieningen heel beperkt zijn, dan kunnen we ons een goed beeld vormen van de kwaliteit van de zorg in Uganda", zo oordeelde Geert Versnick, die tevens voorzitter is van het AZ Jan Palfijn Gent AV.

Ook de recente grote overstromingen in het noord - westelijke deel van het land en het meer dan 20 jaar lang durende conflict met het Lord Resistance Army van Joseph Kony zijn nefast voor de verdere ontwikkeling van zorgvoorzieningen. Het laatste boek van Els De Temmerman ?En toen moest ik mijn broer doodbijten? schetst de problematiek die verbonden is met de activiteiten van het rebellenleger van Joseph Kony heel duidelijk. Gedurende 20 jaar werden naar schatting 20 000 kinsoldaten ontvoerd. Wanneer deze er in slagen te ontsnappen hebben ze nood aan psychische en medische opvang, waar niet altijd aan tegemoet kan gekomen worden. De verschuiving van het actieterrein van Kony naar de grensstreek van Congo en het westen van Uganda, betekent ook dat het Kyenjojo health center geconfronteerd wordt met de opvang van gevluchte kindsoldaten.

Zowel het AZ Jan Palfijn Gent AV als het UZ Gent zijn niet ongevoelig voor deze vaststellingen. Hun rol als verzorgingsinstelling willen ze dan ook over de grenzen heen vertolken. Zo is er vorig jaar vanuit Jan Palfijn nog een container met bedden naar Cuba verstuurd. Ook inzake de problematiek van de fertiliteit in ontwikkelingslanden werd een sponsorprogramma ten gunste van een instelling in Arusha, Tanzania, opgezet. Nu geeft het AZ Jan Palfijn divers medisch materiaal aan Uganda. Het UZ Gent schenkt eveneens op regelmatige basis goederen aan landen waar dit nuttig kan zijn. Daarnaast leveren ze bijzondere inspanningen inzake humanitaire dienstverlening. Zo staat er permanent een team klaar dat in geval van rampen, wereldwijd, de eerste zorgen toedient voor pati?nten met nierproblemen.

"Het beschikbare materieel zal geschonken worden aan het Kyenjojo health center. Met deze schenking willen Jan Palfijn en het UZ hun steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de medische voorzieningen in Uganda", aldus Gents OCMW voorzitter Geert Versnick.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.