Moet term "Kiss and Ride" definitief verdwijnen?

12 november 2007
In maart van dit jaar heeft collega Helga Stevens de mogelijke taalkundige problemen in verband met het gebruik van de termen "kiss and ride" en "park and ride" in Gent onder onze aandacht gebracht.

Naar aanleiding hiervan deelde het stadsbestuur ons toen alvast mee dat, gelet op eerdere adviezen van de VCT, zij van oordeel is dat deze Engelstalige termen zullen moeten verdwijnen uit het Gentse stadsbeeld.

Ondertussen zijn de gemeenteraadsfracties in kennis gesteld van het antwoord van het VCT. Uit dit advies blijkt dat de term "kiss and ride", in tegenstelling tot de term "park and ride", wél opgenomen is in het Van Dale Groot Woordenboek en dus behoort tot het normale Nederlandse woordgebruik.

  • Wordt de term "kiss and ride" in Gent op dit moment nog gebruikt of werden de borden ondertussen reeds overal weggehaald?
  • Zal het stadsbestuur, in het licht van het advies van de VCT, haar standpunt aanpassen of zal de term "kiss and ride" definitief verdwijnen en worden vervangen door de Nederlandstalige term?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Kiss en Ride mag, Park & Ride niet.

Borden PARK & RIDE (voluit geschreven) werden aangebracht door het Parkeerbedrijf op de parking Oostakker. KISS & RIDE borden (voluit geschreven) zijn geplaatst op de omleidingsweg tbv afzetstrook Koningin Astridlaan door de Dienst Wegen op vraag van Eurostation. Verder komen borden K & R (afgekort) voor onder andere aan het W. Wilsonplein.

Zoals gesteld in de vraagstelling is het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht gunstig voor het vermelden van KISS & RIDE vermits dit "thans is opgenomen in het Van Dale Groot Woordenboek en dat deze uitdrukking derhalve behoort tot het normale Nederlandse woordgebruik".

Gelet op het gunstig taaladvies, de "onberispelijke" afkorting, alsook de algemene bekendheid van de uitdrukking - zoals ook internationaal voorkomend in niet-Engelstalige landen - zijn er geen redenen om hier vervangingen door te voeren.

De vermelding PARK & RIDE daarentegen is voor de Vaste Commissie voor Taaltoezicht een "gebruik van Engelstalige vermeldingen op een verkeersbord , strijdig met de geco?rdineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken". Regularisatie van die borden dringt zich op. Naamwijziging, indien afgekort, dringt zich niet op vermits dit kan staan voor PARKEREN & RIJDEN.

Na ontvangst van het advies van de Vaste Commissie Taaltoezicht, hebben wij de Dienst Juridische Zaken gecontacteerd met de vraag hoe bindend bovenstaand advies wel is.

Momenteel zijn we aan het nakijken hoeveel borden er moeten worden vervangen, hoeveel dit zal kosten en hoeveel moet worden voorzien op de begroting.

Volgens DJZ heeft het advies van de VCT een hoog moreel gezag, maar is vooralsnog niet juridisch bindend.

Karin Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.