Nog 410000 percelen bouwgrond in Vlaanderen

12 november 2007
Gent heeft nood aan meer en beter betaalbare woningen. Dit is een van de topprioriteiten uit het bestuursakkoord.In oktober raakte bekend dat meer dan 410.000 percelen bouwgrond in Vlaanderen nog braak liggen.

Het blijkt echter voornamelijk om een theoretisch cijfer te gaan, want niet al deze percelen zijn evenwel ook effectief bebouwbaar.

Naar aanleiding van deze berichten had ik graag geweten wat de situatie is in Gent.

 • Hoeveel percelen in woongebied zijn in Gent nog onbebouwd?
 • Om hoeveel hectare gaat het precies?
 • Hoeveel van deze gronden zijn particulier bezit en hoeveel zijn in handen van openbare besturen?
 • Heeft het stadsbestuur zicht op de voornaamste redenen waarom deze gronden niet bebouwd worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er zijn twee registers waarop we ons kunnen baseren.

Inventaris onbebouwde percelen (IOP)

 • De toestand tot 2003 is volledig
 • De actualisering voorzien in eerste helft 2008 (tot 2006)

Zowel bouwgronden gelegen aan een uitgeruste weg en bouwgronden gelegen in binnengebieden.

IOP bevat

 • 3255 onbebouwde gronden (462 ha)
 • binnen verkavelingen:1872 loten
 • buiten verkavelingen: 1383 loten

Dit wil niet zeggen dat al deze percelen kunnen bebouwd worden


Registers belastbare onbebouwde percelen. (BOP)

Alleen bouwpercelen die aan een uitgeruste weg liggen en ook in woongebieden liggen.

 • 2656 onbebouwde bouwgronden
 • 507 loten uitstel wegens stedenbouwkundige of verkavelingvergunning
 • 293 percelen geschrapt wegens niet belastbaar (vb sociale woningbouw ed)

Totaal dus 1856 percelen (178 ha)

 • binnen verkavelingen: 966 loten
 • buiten verkavelingen: 890 loten

Belasting op dit BOP moet de eigenaars stimuleren om over te gaan naar onbebouwde loten. Het is de bedoeling om in de toekomst een aantal zaken te activeren om toch die bebouwing mogelijk te maken.


verschil particulier bezit versus openbare besturen:

Nog niet achterhaald. Momenteel niet de nodige tools om dit op te sporen. Ervaring leert ons dat dit voor de Stad Gent veel minder is wat betreft de openbare besturen tov particulieren. Openbare besturen zijn oa SOB, NMBS, Kerkfabrieken.

Schepen Temmerman
Schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.