Koppeling museumpas met openbaar vervoer en handelaars?

13 november 2007
In Brussel kunnen toeristen en museabezoekers gebruik maken van de "Brussels Card". Met deze kaart heeft men vrije toegang tot 26 Brusselse musea en kan men kosteloos gebruik maken van het openbaar vervoer.

Bovendien kan men met deze kaart ook genieten van belangrijke kortingen bij verschillende attracties, culturele instellingen, handelszaken, bars en restaurants. Ook een bijhorende praktische gids en een gratis stadsplan zijn inbegrepen. De kostprijs van dit alles hangt af van de gekozen formule: er bestaat een kaart van 24u (€19), 48u (€27) of 72u (€32).

De stad Gent biedt "het museumpas" aan. Tegen een kostprijs van €12,5 kunnen de meeste Gentse musea vrij bezocht worden. Deze kaart is 3 dagen geldig.

Bij het museumpas wordt geen koppeling gemaakt met het openbaar vervoer, noch zijn er kortingen voorzien bij handelaars of restaurants. Dit zou nochtans de gebruiksvriendelijkheid ervan kunnen verhogen. Bovendien zou de museabezoeker naar de binnenstad worden gelokt, wat de plaatselijke horeca en handelszaken ten goede kan komen.

Vindt het stadsbestuur het haalbaar en/of wenselijk deze formule (of een variant erop) ook in Gent te voorzien?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Momenteel ligt een voorstel van nieuwe museumtarieven klaar ter bespreking voor het college. Op de eerstvolgende Commissie Cultuur van 4 december zal dit voorstel worden toegelicht en besproken. De huidige tarieven dateren namelijk nog van 1995 en zijn dus niet meer actueel of in overeenstemming met die van de andere tarieven in de musea in Vlaanderen. Zo betaalt de museumbezoeker momenteel bijvoorbeeld voor het MIAT of het Designmuseum 2,50 euro (100 Bef) en 1,20 (50 bef) voor het kortingstarief.

In het voorstel wordt ook het systeem van kortingen grondig herzien. Gedurende de jaren is er een wildgroei ontstaan aan kortingstarieven. Dit wordt in het voorstel herbekeken en transparant gemaakt. Zo zal er vooral naar jongeren een stimuleringsbeleid worden gevoerd.

Eens dit is goedgekeurd en op orde is gezet, zal er worden gezocht naar een marketinginstrument om de musea beter te kunnen promoten. De museumpas zal als promotie-instrument blijven bestaan en zal zich blijven richten tot de weekendtoerist.

Een nieuw voorstel dat ter bespreking ligt is de idee van de strippenkaart, zeg maar een 10-beurten kaart/abonnement voor de musea en monumenten voor de echte museumliefhebber. Dit concept wordt op termijn nog verder uitgewerkt. De suggestie van de Brussels Card zal worden meegenomen.

Ook zal worden nagegaan of een samenwerkingsverband met De Lijn in Gent zinvol is. Want de noodzaak om met De Lijn/ metro samen te werken in Brussel is uiteraard veel groter dan in Gent.

In Gent liggen de musea verspreid over 2 belangrijke gebieden, het historisch centrum (Designmuseum, Huis van Alijn, Gravensteen, Caermersklooster, MIAT) en het kunstenkwartier (STAM, S.M.A.K., Museum voor Schone Kunsten, Kunsthal Sint-Pietersabdij, Wereld van Kina). Dit betekent dat er eigenlijk maar ??n belangrijke verplaatsing met De Lijn nodig is. Deze kost slechts 1,50 euro.

Bovendien is Gent met het mobiliteitsplan bij uitstek een voetgangersstad en werd niet voor niets een prachtige voetgangersbewegwijzering gerealiseerd.

Binnen de Dienst Toerisme leeft ook het idee van een citypas, naar analogie met andere steden. Dit is een magnetische kaart waarmee verschillende producten kunnen worden opgeladen (dus niet enkel cultureel, ook een boottocht, busrit, edm), waarbij het verbruik elektronisch wordt geregistreerd. De logistiek daarrond en de investering in hard- en software zijn niet te onderschatten en vergen een zekere omzet om verantwoord te zijn. De museumpas is in ieder geval een zeer eenvoudige toepassing van hetzelfde principe. De Dienst Toerisme zal hierover in de toekomst verder met het Departement Cultuur samenwerken.

Tot slot koos het Departement Cultuur recent als ??n van zijn voornaamste operationele doelstellingen om de stedelijke cultuurhuizen uit te bouwen tot effici?nt werkende overheidsbedrijven in de cultuursector met aandacht voor een evenwichtige vermarkting.

Sami Sougir vindt vooral de gebruiksvriendelijkheid en het samenwerkingsverband met de horeca van de Brussels Card interessant. De afstand van het Citadelpark en de binnenstad moet gestimuleerd worden, eventueel met een ?park and ride?.

Lieven Decaluwe
Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.