Ook in Gent dubbele openbare vuilnisbakken?

12 november 2007
Alle Gentse huisgezinnen zijn vertrouwd met het selectief ophalen van huisvuil. Sommige steden trekken dit principe door bij de openbare vuilnisbakjes op straat, in stations of aan bushaltes.

Op die manier kunnen lege drankverpakkingen gescheiden worden van ander afval.

  • Gebeurt dit ook in Gent?
  • Kan het voorbeeld uit andere steden worden gevolgd?
  • Indien niet, welke zijn hierbij de overwegingen?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Mevr. Braeckevelt:

Sluit zich aan bij deze vraag. Voorbeelden zoals Zaventem ed. Kan dit ook in onze Stad. Dit zou oa ook een educatief voordeel hebben. Quid uitbreiding naar evenementen zoals Gentse Feesten.


Antwoord:

De vraag/voorstel van mevrouw Braeckevelt is eerder bestemd voor de schepen van Milieubeleid Tom Balthazar.

Betreffende het vervangen van de huidige korven door gescheiden korven: er bestaan geen plannen om in Gent over te gaan tot gescheiden afvalkorfjes voor restafval en PMD. De kosten verbonden aan het ontdubbelen van de bestaande korven ?n de kosten voor het inleggen van een bijkomende inzamelronde zijn zeer hoog.

Selectief inzamelen heeft ook maar zin als de kwaliteit van het aangeboden materiaal hoog is. Het vormt immers de grondstof voor recyclage. Bij huis-aan-huisinzameling kan de kwaliteit van het aangeboden afval door onze medewerkers gecontroleerd worden. Dit is niet het geval bij het afval dat in de korfjes terechtkomt. De ervaring leert dat de kwaliteit van het afval dat via gescheiden korfjes wordt ingezameld erg laag is.

Martine De Regge
Schepen van openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.