Resultaat capaciteitsmonitor Gent

14 oktober 2015

Naar aanleiding van de voorstelling van de allereerste capaciteitsmonitor verscheen het bericht dat de centrumsteden de komende tien jaar te kampen krijgen met een grote vraag naar bijkomende plaatsen in het onderwijs. Antwerpen spant de kroon, maar uit de prognose blijkt dat als niet ingegrepen wordt ook in Gent in 2020 het tekort zal oplopen tot een tekort van 923 plaatsen in het basisonderwijs en 1.211 plaatsen in het secundair onderwijs (oplopend tot maar liefst 2.728 plaatsen in 2025).

  • Hoe zal men dit tekort op Gents grondgebied, over de netten heen, de komende jaren aanpakken?
  • Heeft men er zicht op binnen welke wijken het tekort het grootst zal zijn?
  • Wat is momenteel de stand van zaken op het vlak van de bouw van nieuwe scholen op Gentse
  • grondgebied (welke projecten zullen de komende 5 jaar opgestart, gerealiseerd worden)?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik heb samen met u kennis genomen van de capaciteitsmonitor die de tekorten voorspelt.

Hoe gaan we daar mee om? Er lopen op dit moment heel wat projecten. Op het einde van de legislatuur gaan er in het basisonderwijs, over de netten heen, 2500 plaatsen bijgekomen zijn. Van die 2500 werden er al 1100 gerealiseerd.

Goed wetend dat we gestart zijn met de werken in 2011. De eerste projecten waren bubbelklassen. Dit zijn klassen die eenmalig ingericht werden en meegroeien met de kinderen. Dit zijn geen structurele uitbreidingen van verschillende klassen en jaren.

Daarnaast werd ook gekozen voor renovatieprojecten en nieuwbouw. Dit zet je niet op 1 jaar. Er zijn in totaal 37 verschillende projecten in Gent opgestart met middelen van de Vlaamse overheid. Voor het stedelijk onderwijs dragen we hier de helft van de kost.

Op dit ogenblik werden er enkele afgerond. De komende jaren zullen er nog 22 lintjes doorgeknipt worden. De capaciteitsmonitor toont dat dit nodig zal nodig zijn, want deze houdt al rekening met al die projecten. We moeten aan hetzelfde tempo verder werken. We hebben ook enkele projecten aan Vlaanderen hebben voorgesteld. Oude Dokken, de Fabiolalaan, de Voskenslaan, De Vogelzang. Voor deze projecten hebben we vandaag nog geen toezegging van de Vlaamse overheid. Voor Oude Dokken hebben we besloten niet te wachten en alvast te starten met de voorbereiding. Maar andere netten doen dit niet zonder zekerheid van subsidiering en ook wij gaan dit ook niet blijven doen.

De Gentenaars hebben geen boodschap aan het feit dat er problemen zijn in Antwerpen en Brussel. We moeten aan Vlaanderen het signaal geven dat we eraan werken en dat de cijfers minder slecht zijn, maar de investeringen in Gent blijven nodig. Dit om te vermijden dat we die 923 plaatsen tekort hebben.

We moeten niet panikeren, we kunnen het managen, maar we moeten op dit tempo verder werken. Met die bijkomende projecten kunnen we ervoor zorgen dat die plaatsen er tijdig zullen zijn.

De monitor geeft een overzicht van de wijken met de toekomstige grootste tekorten. De wijken waar we geen probleem hebben: Drongen, Zwijnaarde, de binnenstad, de Bloemekenswijk, Oostakker boven de R4 en de kanaaldorpen. De meeste wijken van Gent hebben een probleem moesten de werken stil vallen. De eerder besproken 6% maatregel zou goed nieuws kunnen zijn om nieuwe investering te laten gebeuren en om nieuwe projecten te plannen.

Belangrijk is dat de motor niet stilvalt.

Voor secundair heeft men minder fijnmazig gewerkt. Men is gaan kijken naar het hoogste leerlingenaantal in de afgelopen 10 jaar en dit hanteerde men als capaciteit. Het verschil van het hoogst aantal leerlingen met de prognose geeft dan de tekorten weer.

Er is een buffer in het secundair onderwijs voor de eerste groei. Maar het zal nodig zijn om het op een accuratere manier te berekenen. Het aantal leerlingen in het secundair is gedaald de afgelopen tien jaar, maar dit is al aan de gang van meer dan 10 jaar geleden. Men heeft dit gedaan voor Antwerpen, het zou een goede zaak zijn om dit ook voor Gent te doen. Ik ga dit bepleiten, er zijn binnenkort hierover gesprekken met het departement en de regering.

Er komt nog een 2de stijging en op dat moment moeten de gebouwen er staan zodat we niet moeten werken met bubbelklassen. Hiervoor moeten we de juiste cijfers en concrete projecten hebben. Dit nemen we op dit moment op en ik heb opnieuw de mensen van het secundair onderwijs samengeroepen om de noodzakelijke maatregelen te bekijken.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info