Uitbaggering Schelde aan Trefil Arbed Site?

12 november 2007
Recent bracht de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Scheldevallei een bezoek aan haar patrimonium. Deze boeiende tocht bracht ons ook tot aan de Trefil Arbed Site waar een woonproject met deels sociale woningen zal worden gerealiseerd.

De woningen zullen zicht hebben op de Schelde. Iedereen die deze site bezocht heeft, weet echter dat daar van een waterloop geen sprake meer is.

  • Graag had ik vernomen of hiervoor een oplossing zal worden uitgewerkt en wat de timing hiervan is?
  • Zal men overgaan tot uitbaggering? Indien niet, waarom?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het klopt inderdaad dat de Schelde aan de Arbed-Noordsite geen waterloop meer is maar volledig is dichtgeslibt. Eind 2006 heeft de W & Z de vraag gesteld wat de visie is van de Stad betreffende dit stuk. Hierover bestaan visies / alternatieven:

  • het verder laten verlanden
  • ontwikkelen als zoetwaterschorregebied
  • ontwikkelen als zoetwaterschorregebied met beperkte watergeul
  • ontwikkelen als zoetwaterschorregebied met bevaarbare (recreatief) watergeul
  • ruimere baggerwerken

Dit is nog in onderzoek.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.