1, 2, 3 piano ook in de deelgemeenten?

12 oktober 2015

Dit jaar vond in Gent tussen 14 augustus en 20 september de derde editie plaats van het succesvolle evenement 1, 2, 3 piano. Iedereen kent ondertussen dit prachtige project dat op een laagdrempelige manier mensen laat proeven van kunst en cultuur. Ook dit jaar stonden er acht piano’s vrij ter beschikking van iedereen op verschillende locaties in de stad. Voor het eerst werd 1, 2, 3 piano ook uitgebreid naar de deelgemeenten Ledeberg en Gentbrugge.

In de beleidsnota Cultuur en Evenementen 2014-2019 wordt gesteld dat deze legislatuur veel sterker ingezet wordt op dit soort projecten, niet alleen in het stadscentrum maar ook in de verschillende wijken. Omwille van het grote succes zal het project 1, 2, 3 piano elk jaar opnieuw worden hernomen en zal er naar gestreefd worden om het project door middel van samenwerkingsverbanden nog te versterken.

Is de schepen bereid te laten onderzoeken of het project 1, 2, 3 piano verder kan uitgebreid worden naar de deelgemeenten van onze stad?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Allereerst bedankt voor uw enthousiaste reactie over 123 piano. Het is een project dat mij ook bijzonder nauw aan het hart ligt omdat het zelfs nog een stap verder gaat dan mensen kunst en cultuur op straat te laten beleven of eraan deelnemen. 123 piano laat mensen toe zelf ook die kunst te maken. Het is ook ongelooflijk hoeveel muzikaal talent er is in Gent. En het is fantastisch om te zien hoe mensen die thuis geen piano meer hebben toch opnieuw kunnen spelen.

U zegt het zelf al, dit jaar werd 123 piano uitgebreid naar Ledeberg en Gentbrugge. Tijdens vorige edities stonden er ook al piano’s in het Pierkespark in de Brugse Poort, op DOK en aan de piramuide in de wijk Muide –Meulestee. We willen dit project dus zeker ook buiten het centrum laten doorgaan.

Zoals u weet worden alle piano’s bewerkt of herwerkt door een Gentse kunstenaar of Gentse organisatie waardoor het project nog een grotere meerwaarde krijgt. Het zijn kunstwerken die niet alleen aangenaam zijn om te horen maar ook boeiend om naar te kijken. De klank van de piano’s is uiteraard zeer belangrijk. Het project vraagt daarom ook bijzondere zorg. De piano’s worden wekelijks gestemd, ze moeten ’s avonds binnengezet worden en ‘s morgens weer buiten of op slot gedaan worden zoals onder de stadshal. Ze moeten beschermd worden tegen weersomstandigheden en soms jammer genoeg ook vandalisme.

Daarom is het van essentieel belang dat we voor elke plek waar er een piano staat kunnen beschikken over een lokale partner die de zorg voor de piano mee wil opnemen. Overal piano’s buiten laten staan is geen optie. Dus naast of bij elke publieke plek moet er een veilige en bereikbare stockageplek zijn en iemand die de piano binnen en buitenzet.

Binnenkort zitten we samen met de organisatoren om de afgelopen editie te evalueren en verbeterpunten op te lijsten voor de volgende. Ik vind uw suggestie om te onderzoeken of we nog op andere plekken in de wijken piano’s kunnen zetten zeer waardevol. Daarom zal ik aan hen voorstellen om een oproep te lanceren naar verenigingen, personen of handelaars die boeiende, leuke en geschikte locaties hebben of kennen en de zorg over een piano op zich willen nemen. Een soort ‘peters’ en ‘meters’ dus.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info