Loopinfrastrctuur Ter Durmenpark

12 oktober 2015

Gent wil de komende jaren op verschillende fronten inzetten om Gentenaars aan te zetten tot lopen, ook op vlak van infrastructuur met de realisatie van looproutes en trimpistes verspreid over de stad. Zo zijn er inmiddels al looproutes in o.a. Mariakerke, Drongen, Oostakker... In Wondelgem maken heel wat lopers en joggers nu al gebruik van de groenbuffer langs de R4, inmiddels omgedoopt tot het Ter Durmenpark.

Daar is echter nog geen looproute of trimpiste voorzien.

 • Zijn er plannen om ook in het Ter Durmenpark loopinfrastructuur te voorzien?
 • Zo ja, waaruit bestaan deze planning en binnen welke termijn worden deze uitgevoerd?
 • Wordt op andere plaatsen nog bijkomende infrastructuur voorzien? Zo ja, welke?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De stad Gent zet inderdaad in op lopen. Wij doen dit onder meer door lopers veilige en gevarieerde loopparcours aan te bieden. Het bewegwijzeren van looproutes gebeurt in zeer nauwe samenwerking met BLOSO. Zij voorzien al een aantal jaren middelen om in heel Vlaanderen i.s.m. de lokale sportdiensten loopparcours te bewegwijzeren.

De procedure is als volgt:

Eens wij een loopparcours uitgetekend hebben komt Bloso ter plaatse voor prospectie en bespreking van het dossier. Na goedkeuring door college en Minaraad (Vlaamse Milieu-en natuurraad) leggen zij de aanvraag voor aan de provinciale stuurgroep “Natuurgebonden Sporten Oost-Vl”. Bij positief advies gaat Bloso over tot bestelling van de materialen (startzuil, bewegwijzering, flyers, etc…) en is het de gemeente of stad die instaat voor de aanleg alsook het verdere onderhoud voor haar rekening neemt. Jaarlijks heeft BLOSO een budget voor de aanleg van 4 à 5 omlopen in gans Oost-Vlaanderen.

Inmiddels werden, in nauwe samenwerking met BLOSO, 3 dergelijke parcours van wegwijzers voorzien.

 1. Looproute Claeys Bouüaert – Mariakerke
 2. Looproute Blaarmeersen.
 3. De Drie Leienroute


De sportdienst en BLOSO onderzoeken momenteel nog twee andere dossiers, nl een looproute in het Liedemeerspark langsheen de Warmoezeniersweg en een looproute die het traject volgt van de Boterkoekenloop in Gentbrugge. Uw suggestie om ook het Ter Durmenpark van bewegwijzering te voorzien, nemen we zeker mee in onze gesprekken met BLOSO. Indien die aan de nodige criteria voldoet en indien BLOSO hier middelen voor wil voorzien, kan dit misschien één van de volgende worden.

Naast het bewegwijzeren van loopparcours investeren we ook in Finse pistes. Inmiddels zijn er verspreid over het Gentse grondgebied al 7 Finse looppistes gerealiseerd.

 1. Looppiste Watersportbaan – lengte 5000m
 2. Looppiste Sint-Gerolfstraat Drongen – lengte 970 m
 3. Looppiste Lourdes Oostakker[1] – lengte 725 m (geen Finse piste, maar wel zachte ondergrond)
 4. Looppiste Rozebroeken Sint-Amandsberg – lengte 1068 m
 5. Looppiste Henri Story – lengte 2889 m
 6. Looppiste E. Hielstraat Gentbrugge – lengte 300 m
 7. Looppiste Blaarmeersen -Lengte - 5700 m lang. De fit-o-meter volgt grotendeels hetzelfde traject.


Ook de komende jaren wil de Sportdienst verder blijven inzetten op deze vorm van lichte loopinfrastructuur. Zo zal bij de aanleg van de Sportcluster Gentbrugse Meersen, gepland in 2017, eveneens een Finse Piste (lengte 1700 m) voorzien worden. En ook als zich elders opportuniteiten voordoen zal gekeken worden of een Finse Piste kan geïntegreerd worden.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info