Rookmelders sociale huurwoningen

13 oktober 2015

Rookmelders zijn vandaag al verplicht op elke verdieping van sociale huurwoningen gebouwd voor 1970. Ook een appartement is een zelfstandige woning en moet op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. Vanaf 1 januari 2016 zijn rookmelders ook verplicht in alle sociale huurwoningen die gebouwd zijn tussen 1970 en 1979 en vanaf 1 januari 2017 in alle sociale huurwoningen.

 

  • Hoeveel sociale huurwoningen in Gent zijn vandaag al uitgerust met een rookmelder?
  • In hoeveel sociale huurwoningen, gebouwd tussen 1970 en 1979, moet desgevallend nog voor 1 januari 2016 een rookmelder geplaatst worden?
  • Hoeveel sociale huurwoningen, gebouwd vanaf 1980, beschikken desgevallend vandaag nog niet over een rookmelder?

Camille Daman
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Gentse huisvestingsmaatschappijen plaatsen de rookdetectoren in het bestaande patrimonium volgens bouwjaar, zoals volgende wetgeving hen voorschrijft:

Volgens het DECREET van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders dienen sociale huurwoningen met een rookmelder geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering zijn uitgerust:

  • indien gebouwd voor 1950 uiterlijk op 31 12 2013;
  • indien gebouwd vanaf 1950 en voor 1970 uiterlijk op 31 12 2014;
  • indien gebouwd vanaf 1970 en voor 1980 uiterlijk op 31 12 2015;
  • indien gebouwd vanaf 1980 uiterlijk op 31 12 2016.

De bepalingen traden in werking vanaf 1/1/2013.


Ik ontving volgende informatie van de Gentse huisvestingsmaatschappijen:

ABC:

Het gehele patrimonium in Gent is voorzien van rookmelders.

Volkshaard:

1165 woningen in Gent zijn vandaag uitgerust met een rookmelder. Voor 1/01/2016 moeten er nog een 300-tal woningen uitgerust worden (gepland voor november). Volgend jaar zullen 1702 woningen, gebouwd vanaf 1980, uitgerust worden met een rookmelder.

De Gentse Haard:
Bij benadering dateren er van de 1622 woningen 625 van voor 1970. In deze woningen zijn alle rookmelders geplaatst. Voor de woningen die dateren van 1970 tot 1980 zijn er reeds 233 besteld en in uitvoering. De maatschappij heeft 764 woningen van na 1980, waarvan er reeds 87 voorzien zijn van rookmelders in het kader van een nieuwbouw- of renovatieproject.

Woningent:
Alle wooneenheden gebouwd voor 1950 (ca. 1.088) werden uitgerust met in totaal 2.079 rookmelders. De wooneenheden gebouwd tussen 1950 en 1969 (ca. 2.522) werden uitgerust met in totaal 3.452 rookmelders. De wooneenheden gebouwd tussen 1970 en 1979 (ca. 1.066) zullen tegen 31-12-2015 uitgerust zijn met in totaal 1.560 rookmelders. Hiervoor is een aannemer aangesteld en is de opdracht verstrekt. De wooneenheden gebouwd vanaf 1980 (ca. 3.689) zullen ten laatste tegen 31-12-2016 worden uitgerust met in totaal 3.312 rookmelders. Hiervoor zijn twee aannemers aangesteld en zijn de opdrachten verstrekt. Alle nieuwbouwprojecten, vervangingsbouwprojecten en renovatieprojecten van na 2012 werden reeds uitgerust met rookmelders. De nog te plaatsen rookmelders zijn dus enkel in gebouwen bestaande voor die datum.

Van de Merelbeekse Sociale Woningen mochten we geen informatie ontvangen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info