Toewijzing sociale woningen in Gent

13 oktober 2015

Op het moment van mijn vorige schriftelijke vraag m.b.t. de toewijzing van sociale woningen in Gent was nog geen verwerking van de cijfers voor 2014 gebeurd. Ervan uitgaande dat de cijfers inmiddels verwerkt zijn, had ik ook voor het jaar 2014 graag een overzicht van onderstaande cijfers.


 

  • Totaal aantal sociale woningen toegewezen door de verschillende sociale huisvestingsmaatschapijen actief in Gent;
  • aantal sociale woningen toegewezen aan kandidaten, op het moment van toewijs, wonende in Gent;
  • aantal sociale woningen toegewezen aan kandidaten, op het moment van toewijs, wonende buiten Gent;
  • het totaal aantal kandidaten voor de toewijzing van een sociale woning in Gent.

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De door u gevraagde cijfergegevens werden opgevraagd aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De VMSW vraagt immers met regelmaat data op aan de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en beheert deze data in zogenaamde datawarehouses.

Op basis daarvan kunnen we het volgende concluderen in functie van de inschrijvingsnummers in de wachtlijsten met een toewijzing in 2014:

Aantal toewijzen door SHM’s met Gent als werkingsgebied:

SHM standaard mutatie eindtotaal
1065 - A.B.C. 148 54 202
4140 - De Gentse Haard 71 9 80
4150 - WoninGent 555 161 716
4160 - Volkshaard 261 35 296
4230 - Merelbeekse sociale woningen 66 3 69
Eindtotaal 1098 262 1306

De hierboven vermelde cijfers geven echter geen beeld over Gent, maar wel over de SHM. Vier van de vijf SHM’s verhuren ook patrimonium in andere gemeenten.

Doordat de adressen van de kandidaat-huurders continu geüpdatet worden (zelfs nadat ze huurder geworden zijn), kan de VMSW echter geen cijfers geven over de woonplaats van de kandidaat-huurders op het moment van toewijzing.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info