Nieuwe bankbiljetten 20 euro

13 oktober 2015

Op 25 november 2015 komt een nieuw bankbiljet van 20 euro in omloop. Ook binnen Stad Gent wordt gewerkt met biljettenautomaten en echtheidscontroleapparaten om contant geld te verwerken, bijvoorbeeld aan de loketten, in de bibliotheek, in de parkeergarages, etc.
Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Op welke diensten en entiteiten van Stad Gent heeft de invoering van een nieuw bankbiljet concreet impact?
  • Werden hier inmiddels de nodige aanpassingen gedaan om de nieuwe bankbiljetten van 20 euro van meet af aan te kunnen aanvaarden?
  • Welke kost brengt het doorvoeren van deze aanpassingen met zich mee?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Eerst en vooral werd het nieuwe biljet van 5,00 euro in 2013 en dat van 10,00 euro in 2014 ingevoerd. Beide introducties zijn zonder enig probleem verlopen en de nieuwe biljetten werden overal aan de stad vlot verwerkt. De verwachting is dat dergelijk scenario zich zal herhalen.

  • Ingesloten vindt u een lijst van alle entiteiten waar mogelijks nog cash geld aanwezig is door het innen van retributies en belastingen of door de aanwezigheid van een provisie voor geringe exploitatie-uitgaven. De lijst dateert van 2014 en is niet volledig up-to-date met betrekking tot de nieuwe naamgeving na de reorganisatie, maar het geeft wel een beeld van de locaties waar er cash geld circuleert. Het Departement Financiën stelt zichzelf als objectief om zo veel mogelijk entiteiten casharm te organiseren. Zo wordt er op heden in de parkeergarages 93% van de verrichtingen met een kaart betaald, waar dit begin 2015 nog maar 20% was.

Medio 2015 werden ook de betaalautomaten in het Administratief Centrum Zuid in gebruik genomen door de Dienst Burgerzaken waardoor de medewerkers aan het loket geen cash geld meer moeten innen. Ook in het onderwijs wordt volop ingezet op girale inningen via overschrijvingen en domiciliëringen. Ook daar wordt een spectaculaire vooruitgang vastgesteld en zijn er slechts een handvol voorzieningen waar nog op geregelde tijdstippen cash geld wordt ontvangen. Omwille van de geringe ontvangsten werden er nooit scanners aangeschaft.

De locaties waar nog frequent met cash geld wordt betaald zijn onder andere het Gravensteen, de stadswinkel, de Dienst Toerisme, de dienstencentra (hoewel ook daar een evolutie merkbaar is), de camping Blaarmeersen, de musea en de bibliotheekfilialen (in beperkte mate biljetten omdat het over kleinere bedragen gaat). De laatst genoemde entiteiten komen bijgevolg in aanmerking voor het aanschaffen van een nieuwe detector.

  • In het IVA Mobiliteitsbedrijf is er in de week van 19 oktober 2015 een overleg gepland. Een offerte voor de software update werd reeds ontvangen van de betrokken leverancier. Een aanpassing zou 195,00 euro (excl. BTW) per toestel kosten. Mede dankzij een recente ingreep is er per parking slechts één betaalautomaat welke nog cash geld ontvangt. Er wordt bekeken of het nodig is om ook een tweede betaalautomaat per parking aan te passen aan de nieuwe biljetten.

De updates voor de betaalautomaten in de Dienst Burgerzaken en de hoofdbibliotheek gebeuren automatisch en zijn verrekend in de onderhoudscontracten welke werden afgesloten.

De initieel aangekochte scanners (vóór het jaar 2013) zijn door de uitgave van nieuwe biljetten verouderd en maken melding van elk nieuw biljet, ongeacht de echtheid. Er zijn nog heel wat diensten welke de oude detectoren nog gebruiken omwille van het feit dat enkel grote denominaties worden gescand op echtheid. In de meeste gevallen worden enkel biljetten van 50,00 euro of hoger gescand. Het nieuwe model in de bestelcatalogus, welke sedert 2013 in gebruik werd genomen door het Departement Financiën, kost 152,29 euro (excl. BTW) en scant reeds de nieuw uitgegeven biljetten van 5,00 en 10,00 euro welke respectievelijk in 2013 en 2014 werden vernieuwd. Het nieuws rond de beschikbaarheid van de nieuwe scanners in de bestelcatalogus werd in 2013 ook gecommuniceerd naar alle betrokken partijen.

  • Het scannen van biljetten op echtheid is geen verplichting. In de circulaire welke in 2008 werd verspreid stond het volgende vermeld: “Het is de verantwoordelijkheid van de dienstchef om zelf een oordeel te vellen over de wenselijkheid (ook rekening houdende met de praktische werkomstandigheden ervan) van zo een toestel.” Indien de betrokken dienst de noodzaak aanvoelt om één of meerdere detectoren aan te schaffen zal er een kost tegenover staan van 152,29 euro (excl. BTW) per toestel.

Sedert 2011 werden de onderstaande gevallen van ontvangen vals geld reeds in het college gebracht. Telkens ging het over biljetten welke aangeboden werden aan de bank waarvan de echtheid niet werd gecontroleerd op het moment van inning. In het totaal betreft het 330,00 euro.

Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info