Onbemande cameras in Gent

19 november 2007
In het laatste politiebulletin (augustus 2007) kunnen de detectieresultaten voor de onbemande camera's voor de eerste helft van dit jaar geraadpleegd worden.

Graag had ik bijkomende informatie gehad bij deze cijfers:

 • Hoeveel onbemande camera?s staan er op Gents grondgebied?
 • Worden er nog nieuwe onbemande camera?s voorzien in Gent? Zo ja, waar?
 • Op welke locaties werden door deze camera?s de meeste inbreuken vastgesteld?
 • Hoeveel bedraagt de totale inkomst van de uitgeschreven boetes? Welk bedrag krijgt de politiezone Gent finaal toegewezen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Noot: Vooraleer in detail in te gaan op de verschillende vragen, wensen wij te bemerken dat daar waar de vraagsteller spreekt over "onbemande camera's" hij vermoedelijk "flitspalen" bedoelt. Voor alle duidelijkheid, de flitspaal is opgesteld aan een kruispunt en deze kan geoperationaliseerd worden middels een onbemande camera, die in de metalen behuizing gestoken wordt.

 1. Op het Gentse grondgebied staan 39 flitspalen voor roodlichtcamera's en 4 flitspalen voor radersnelheidsmeters. Dit betekent een totaal van 43 flitspalen, die kunnen bediend worden met 9 roodlichtcamera's en 1 radarsnelheidsmeter. Alle flitspalen staan opgesteld op gewestwegenis.

 2. Het Vlaams Gewest plant nog twee extra locaties voor de plaatsing van flitspalen, met name op de Brugsevaart (N9) richting Gent en op de Vlaamsekaai (R40) richting Heernislaan.

 3. Op welke locaties werden door deze camera's de meeste inbreuken vastgesteld?

  • C.De Kerchovelaan/Yzerlaan (R40)
  • Gasmeterlaan
  • Heernislaan/Kasteellaan (R40)
  • Grote Steenweg-Zuid/Klossestraat (N60)
  • Kortrijksesteenweg/Don Bosco (N43)
  • Industrieweg/Zeeschipstraat/Eversteinlaan (R4)
  • Grote Steenweg-Noord/Hutsepotstraat/Ryvisschestraat (N60)

 4. De totale opbrengst van de uitgeschreven overtredingen is bijzonder moeilijk te becijferen. Dit hangt met name samen met diverse aspecten, zijnde de mate waarin de onmiddellijke inningen voldaan werden bij kleinere snelheidsovertredingen en de mate waarin door het openbaar ministerie tot verdere vervolging werd overgegaan bij zwaardere snelheidsovertredingen en roodlichtovertredingen (minnelijke schikkingen en eventuele uitgesproken boetes door de rechtbanken). Op de betalingsgraad van de onmiddellijke inningen hebben wij een goed zicht, doch wij hebben geen weet van de uiteindelijke verdere strafrechtelijke afloop in een concreet dossier en kunnen derhalve onmogelijk exact becijferen wat de totale inkomst betreft van de flitspalen.

  Het is evenzeer onmogelijk te becijferen welk bedrag de PZ Gent recupereert van de vaststellingen die verricht worden met de flitspalen. Voor alle duidelijkheid dienen we te stellen dat het aantal overtredingen geenszins een rol speelt, noch een criterium is om de grootte van het bedrag te bepalen dat een politiezone uitgekeerd krijgt via de verkeersveiligheidsovereenkomst. De bepalende parameters voor dit bedrag betreffen:

  • 54% van het bedrag is gebaseerd op de organieke grootte van de politiezone
  • 9% in functie van het aantal kilometer wegenis binnen de zone
  • 37% in functie van het aantal doden en zwaargewonden dat in de politiezone werd opgetekend (zijnde de enige variabele factor).

  De PZ Gent ontvangt via de verkeersveiligheidsovereenkomst in 2007 een bedrag van 705.194 EURO.

Lokale Politie

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.