Blijf in Beweging!

17 december 2007
De gezondheid/levenspiramide (vet - vlees/vis - fruit/groenten - graanproducten/koolhydraten) heeft de laatste decennia flagrante wijzigingen ondergaan. Vooreerst kwam onderaan een grote balk "water", het belang van de vochthuishouding, daaronder steekt thans nog een veel grotere basis "beweging".

Meer en meer beseffen we en erkennen we dat we moeten blijven bewegen. Bewegen is noodzakelijk voor onze levenskwaliteit en de gezondheidszorg.

We zijn blij dat Gent deze zorg voor haar burgers ter harte neemt. Niet alleen met woorden maar ook met centen, 40 miljoen euro de komende vijf jaar. En deze inspanning zal nodig zijn willen we het opnemen tegen de hippe maatschappij met videogames, internet, multimedia... Onze sportinfrastructuur, de oude sporthallen aanpassen aan de noden en verwachtingen van een nieuwe generatie, nieuwe sporten, maar ook aanpassingen voor het toenemende aantal actieve senioren. We hopen dan ook dat, na de sporthal Rozebroeken, snel de andere (Gentbrugge, Zwijnaarde...) kunnen volgen.

De ambitie, 10 procent meer mensen in beweging krijgen, boven de thans 55% actieve sportievelingen, heeft pas kans op slagen wanneer we de mogelijkheden cre?ren zo dicht mogelijk bij het dagdagelijkse leven, zijnde:

  1. de buurt
  2. de school/het werk
  3. de familie

De buurt, aanbod in de buurt op maat van de buurt

Deze keuze voor kleine wijkvoorzieningen gestuurd door de gebiedsgerichte werking, voor sportschuren waar alle actoren optimaal betrokken worden en inspraak krijgen in de orkestratie, zullen de inwoners, vaak nog met drempelvrees, over de streep helpen. Maar naast de infrastructuur zijn de nodige stimuli even belangrijk en zal een goede partner voor de samenwerking, een groot draagvlak, doorslaggevend zijn.

Hopelijk wordt er ook voor de buurt Muide-Meulestede en voor de bewoners van Sint-Denijs-Westrem snel een aanbod/oplossing gevonden.


De school/het bedrijf

De optimalisatie van de bezetting, een betere omsluiting van de bestaande infrastructuur van diverse actoren en overheden, zelfs over de schoolnetten heen, juichen wij sterk toe. Ze zullen deels een oplossing bieden aan de hiaat tussen vraag en aanbod. Maar misschien kunnen we in de toekomst nog verder gaan? Waarom zouden we ook niet de ondernemingen stimuleren en aanmoedigen? Beweging voor, na, op en rond de werkvloer organiseren. In het Oosten bv; tal van Japanse bedrijven staan hierin al een stuk verder.


Het gezin/familie

De stad heeft gekozen voor het motto "de stad de stenen, de clubs de benen" en terecht. Uiteraard kunnen we als beleid sturen, stimuleren en belonen. Zo lijkt het ons waardevol de clubs met een aanbod gericht aan het ganse gezin - waarbij zowel mama, papa als de kinderen aan hun sportieve trekken komen - daartoe te stimuleren en te ondersteunen.

Voor de noodwendige herlocalisatie van tal van clubs is nog geen sluitende oplossing (box - dans)

Ook de Noorderlaan waar tal van clubs hun vaste stek wordt gepland, staat nog in zijn prille beginfase. Wij hopen dat Stad Gent voldoende vaart zal zetten in deze dossiers en snel uitsluitsel kan geven aan de vragen en twijfels bij deze clubs.

Voor de rest wachten we vol ongeduld af op ons nieuw Arteveldestadium, een 50m zwembad, een volwaardig atletiekstadium, een geoptimaliseerd recreatiedomein de Blaarmeersen, maar evenzeer op een performante vrijetijdslijn waar interesse en vraag effici?nt kunnen afgestemd worden aan het aanbod.

We feliciteren u en de sportdienst met alle medewerkers, met dit ambitieuze plan, en wensen u alle succes toe bij de realisatie ervan en hopelijk kunnen we ook op regelmatige basis evalueren.

Catharina Segers
Gemeenteraadslid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.