Bewonersparkeren

26 november 2007
Momenteel zijn er 858 tweede bewonerskaarten in omloop. In juli 2007 heeft de stad Gent het tarief voor de tweede bewonerskaart verlaagd naar 100 euro. 229 bewoners hebben al van dit gereduceerde tarief gebruik gemaakt.

Vraag:

Er kunnen, mits het vervullen van een aantal voorwaarden, twee bewonerskaarten worden uitgereikt per wooneenheid. De eerste kaart is kosteloos. In juni laatstleden heeft de gemeenteraad beslist om de prijs van de tweede bewonerskaart te halveren. Een tweede bewonerskaart kost nu nog slechts 100 euro, daar waar de prijs vroeger 200 euro bedroeg.

Ook werd voor de tweede bewonerskaarten, die uitgereikt werden tussen 1 augustus 2006 en 30 juni 2007, in een regeling voorzien voor de gedeeltelijke terugbetaling naar aanleiding van de halvering van de prijs.

  • Hoeveel kosteloze (eerste) bewonerskaarten werden in totaal tot op heden uitgereikt?
  • Hoeveel betalende tweede bewonerskaarten werden in totaal tot op heden uitgereikt?
  • Hoeveel bewoners hebben sinds 1 juli 2007 reeds gebruik gemaakt van het gereduceerd tarief van 100 euro voor de tweede bewonerskaart?
  • Hoeveel bewoners hebben een beroep kunnen op de gedeeltelijke terugbetaling voor tweede bewonerskaarten die werden uitgereikt tussen 1 augustus 2006 en 30 juni 2007?
  • Hoeveel bedraagt het totale bedrag van de gedeeltelijke terugbetaling dat inmiddels werd terugbetaald aan de bewoners?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Hoeveel kosteloze (eerste) bewonerskaarten werden in totaal tot op heden uitgereikt?

Het totaal aantal tot op heden uitgereikte kosteloze eerste bewonerskaarten is een moeilijk te achterhalen cijfer. Het Parkeerbedrijf reikt sinds 1993 bewonerskaarten uit. Sinds 2004 gebeurt dit via een geautomatiseerde toepassing. Hieruit kunnen wel op eenvoudige wijze statistieken en cijfergegevens getrokken worden over het aantal actieve dossiers op dit moment.

Het aantal kosteloze eerste bewonerskaarten dat momenteel in omloop is bedraagt 21.419.

Hoeveel betalende tweede bewonerskaarten werden in totaal tot op heden uitgereikt?

Het aantal betalende tweede bewonerskaarten dat momenteel in omloop is bedraagt 858.

Hoeveel bewoners hebben sinds 1 juli 2007 reeds gebruik gemaakt van het gereduceerd tarief van 100 euro voor de tweede bewonerskaart? 229 bewoners hebben sinds 1 juli 2007 een tweede bewonerskaart aangevraagd en bijgevolg gebruik gemaakt van het gereduceerde tarief van 100 euro voor de tweede bewonerskaart.

Hoeveel bewoners hebben een beroep kunnen doen op de gedeeltelijke terugbetaling voor tweede bewonerskaarten die werden uitgereikt tussen 1 augustus 2006 en 30 juni 2007?

In totaal werden 729 rechthebbende bewoners aangeschreven om hen de kans te geven een gedeeltelijke terugbetaling van hun tweede bewonersvignet aan te vragen. Dit heeft geresulteerd in 506 effectieve aanvragen tot gedeeltelijke terugbetaling.

Hoeveel bedraagt het totale bedrag van de gedeeltelijke terugbetaling dat inmiddels werd terugbetaald aan de bewoners? Het totale bedrag van de gedeeltelijke terugbetaling bedraagt 26.929,07 euro.

Karin Temmerman
schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.