Vragen en tussenkomsten

11 februari 2021 -

De wijken Muide en Meulestede kampen al geruime tijd met verkeersoverlast en -onveiligheid. Sinds de aanvaring van de Meulestedebrug en de herstelling van de brug is de mobiliteit in deze wijken problematisch geworden. Het gebied kreunt onder de enorme toevloed van verkeer dat zijn weg zoekt door de woonwijken.

Lees meer...

 


8 februari 2021 -

De stad zet sterk in op kleinschalige buurtsportinfrastructuur: trapveldjes, street workouts,... Terecht, het is de ideale manier om mensen aan het bewegen te krijgen, op de meest laagdrempelige manier.

Lees meer...

 


4 februari 2021 -

Op het Moscouviaduct zijn enkele maanden geleden snelheidsbegrenzende paaltjes en rijbaankussens aangelegd. Er wordt te vaak veel te snel gereden en maatregelen drongen zich op.

Lees meer...

 


4 februari 2021 -

Gemeenteraadslid Patricia De Beule is, samen met de buurtbewoners, verheugd met de komst van het zebrapad in de Groenstraat ter hoogte van de E.Schattemanstraat.

Lees meer...

 


3 februari 2021 - Tijdens het vragenuur van februari 2020 vroeg gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot naar de situatie ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de Vliegtuiglaan. Lees meer...

 


3 februari 2021 -

Vanaf 24 februari kunnen ouders hun kinderen aanmelden voor een plaats in het kleuter- of lager onderwijs, via het centraal aanmeldingsregister. Dankzij dit systeem wordt het fenomeen van kamperen voor de schoolpoort vermeden. 

Lees meer...

 


2 februari 2021 - In het antwoord op de vraag van collega De Decker in het vragenuurtje van 25 januari 2021 hoorden we dat schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw ook werk wenst te maken van veiligere schoolomgevingen te Gent. Lees meer...

 


2 februari 2021 - Gemeenteraadslid Christophe Peeters vroeg naar een overzicht van het aantal verleende omgevingsvergunningen voor de periode 2017-2020. Opgesplitst per categorie (functiewijziging, verbouwing, nieuwbouw). Lees meer...

 


2 februari 2021 -

De horecazaken in onze stad zijn, zoals in de rest van het land, al maanden noodgedwongen dicht. Ook de cultuurhuizen kunnen hun activiteiten tot nader order niet hervatten.

Lees meer...

 


29 januari 2021 -

De situatie in de Wittewalle te Oostakker is allesbehalve optimaal voor voetgangers, schoolgaande kinderen of mensen met een rol- of kinderwagen. 

Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   50   100   166     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.