Vragen en tussenkomsten

26 januari 2015 - Via sociale media vernamen we dat de KBVB op 19 januari ll. besliste om alle ploegen van KFCO Gent uit competitie te nemen wegens bondsschulden. Dit zou betekenen dat alle uitslagen (en punten) tegen die ploeg behaald vervallen. Lees meer...

 


26 januari 2015 - Uit cijfers van studiebureau Graydon welke begin januari gepubliceerd werden, blijkt dat het aantal faillissementen in het arrondissement Gent gedaald is met 20% ten opzichte van het recordjaar 2013. Lees meer...

 


26 januari 2015 - Op 13 januari pakte Unizo uit met een persbericht uit waaruit blijkt dat de leegstand van winkelpanden in Vlaanderen sinds 2008 met 70% is toegenomen. In totaal staat ruim 900.000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte leeg. Lees meer...

 


23 januari 2015 - Politieagenten hebben geen alledaagse job en worden soms geconfronteerd met zowel fysieke letsels als stress. Het ziekteverzuim bij de verschillende politiediensten heeft over een periode van vier jaar een lichte stijging laten optekenen. Lees meer...

 


23 januari 2015 - In 2013 stelde ik een schriftelijke vraag over de slechte staat van de doorsteek voor fietsers en voetgangers in het verlengde van de Vlaamse-Hefboomweg. Het leek toen aangewezen om fatsoeneringswerken uit te voeren met eigen personeel van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Lees meer...

 


23 januari 2015 - In 2014 kwamen in België 69 mensen bij woningbranden om het leven. Dat bleek eerder deze maand uit cijfers van Tim Renders, zelf brandweerman en adviseur brandveiligheid, want de federale overheid blijkt al jaren geen statistieken meer bij te houden over woningbranden. Lees meer...

 


19 januari 2015 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag (482/14) aan Schepen Watteeuw m.b.t. het vervangen van de oude borden die het begin en einde van de bebouwde kom aanduiden werd aangegeven dat voor 1 juni 2015, wanneer de overgangsregeling afloopt, nog een 180-tal borden dienen vervangen te worden. Lees meer...

 


16 januari 2015 - Bestuurders signaleren dat de verkeerslichten John F. Kennedylaan t.h.v. ArcelorMittal altijd actief zijn. Ook kent het rode licht een lange duurttijd, hoewel er in veel gevallen geen enkele auto komt aangereden. Druk verkeer situeert er zich echter vooral rond de ploegenwissel. Lees meer...

 


14 januari 2015 - Sinds begin dit jaar verloopt de inschrijving bij de STIBO’s voor de voorschoolse, naschoolse en middagopvang digitaal. In de eerste helft van de maand moet ingeschreven worden voor de daaropvolgende maand. Het systeem laat hierop geen afwijkingen toe. Lees meer...

 


14 januari 2015 - Bewoners van de Roodborstjesstraat (Wondelgem) signaleren de slechte staat van de trottoirs en de gebrekkige afwatering via de riolering in hun straat. In het trottoir zijn er op verschillende plaatsen putten die bij regenweer voor plassen zorgen, trottoirtegels steken ettelijke centimeter omhoog en regenwater blijft staan in de greppels. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   99   100   101   102   103   170     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.