Vragen en tussenkomsten

26 mei 2015 - Sinds kort rijden de bussen van 34-35-36 door Kleinkouterken, de verbindingsstraat tussen de Beukenlaan en de Steenaardestraat, i.p.v. langs de Beukenlaan zelf. In Kleinkouterken zijn de terreinen van KVV Sint-Denijs gelegen. Dagelijks komen er tientallen wagens en heel wat kinderen met de fiets in- en uitgereden. Deze nieuwe passage van de bus en bijhorende bushaltes zouden het er niet veiliger op maken. Lees meer...

 


26 mei 2015 - Begin april keurde het college een tijdelijke politieverordening goed voor de gewijzigde verkeerscirculatie in de zuidelijke stationsbuurt. Deze verordening trad in werking op 14 april 2015 en is van kracht tot 14 juli 2015. Lees meer...

 


26 mei 2015 - Op maandag 18 mei 2015 zijn de veel besproken werken in de Brabantdam van start gegaan. Het gaat in de eerste plaats om archeologisch onderzoek ter hoogte van de Zwaardsteeg en om sonderingen die zouden duren tot eind juni. Alle communicatie en inspanningen ten spijt, zo werd aangekondigd dat de voetpaden toegankelijk zouden blijven en de handelaars perfect bereikbaar zouden zijn, lijkt de verkeersafwikkeling al vanaf dag 1 in het honderd te lopen: de files stapelen zich op, de vitrines van de winkels worden belemmerd door geparkeerde werfwagens... Lees meer...

 


20 mei 2015 - Op de werkvloer kan zich steeds een ongeluk of incident voordoen, of kunnen personeelsleden onwel worden. Direct starten met eerstehulpverlening door omstaanders is, met name bij ademhalingsproblemen, circulatiestilstand of ernstige bloedingen, van cruciaal belang. EHBO'ers zijn op dat moment de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Lees meer...

 


20 mei 2015 - Volgens Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem) is het aantal leners van de Gentse bibliotheek de voorbije jaren sterk gedaald, dit tegenover een stijging van de Gentse bevolking in de voorbije jaren. Lees meer...

 


19 mei 2015 - Bewoners van Oostakker signaleren aanhoudende overlast in het Sint-Laurentiuspark. Naast het sluikstortprobleem belandde daar recent ook een picknicktafel en afvalcontainer in de vijver. In de buurt werd een tuinbank halverwege de straat gezet, etc. Lees meer...

 


18 mei 2015 - De problematiek van het hinderlijk fietsen én stallen van fietsen in het voetgangersgebied is op verschillende fora, zowel door collega’s als mezelf, al meermaals aangekaart. De problematiek blijft echter bestaan, tot grote ergernis heel wat bezoekers en handelaars in de binnenstad. Lees meer...

 


18 mei 2015 - Naar verluidt zou een op stapel staande wijziging van de verdelingscriteria van de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds er voor zorgen dat de federale politie in de toekomst recht heeft op 30% van de zogenaamde 'tweede schijf' i.p.v. 5%. Lees meer...

 


18 mei 2015 - Te weinig afstand houden in het verkeer (ook wel bumperkleven genoemd) is niet alleen gevaarlijk, het wekt ook veel ergernis op bij andere bestuurders. Het is dan ook een vorm van agressief verkeersgedrag dat bestraft kan worden. Terecht, want cijfers tonen aan dat een groot aantal aanrijdingen op onze wegen bestaat uit kop-staartbotsingen waarvan een groot deel zou kunnen vermeden worden door beter afstand te houden. Lees meer...

 


11 mei 2015 - In Gent zijn er dagelijks verhuisbewegingen op de sociale woonmarkt. Graag had ik voor het jaar 2014 een overzicht van onderstaande cijfers. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   99   100   101   102   103   178     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.