Vragen en tussenkomsten

17 juni 2014 - De hondenzwemplaats aan de Watersportbaan kan naar verluidt al een hele tijd niet gebruikt worden. Recent verscheen het bericht dat de situatie midden juni met een aannemer van naderbij zal worden bekeken. Ondertussen kijkt de Groendienst verder uit naar een tijdelijke (tussen)oplossing. Lees meer...

 


10 juni 2014 - Op mijn vraag over de Keiskantstraat vorig jaar antwoordde u dat de principes van het RUP, meer bepaald het verbod dat de weg zou instaan voor de ontsluiting van de woonwijk of de sportterreinen, op korte termijn en relatief eenvoudig konden worden uitgevoerd door een verkeerspaaltje te plaatsen. Lees meer...

 


2 juni 2014 - Bewoners signaleren de, op sommige plaatsen, slechte staat van de kasseien in de Scheeplosserstraat. Daarenboven wordt de straat frequent gebruikt als sluiproute wegens de werken aan de Vliegtuiglaan en Hogeweg. Lees meer...

 


2 juni 2014 - In het Maaltebruggepark is een zone met dieren voorzien. Naar verluidt zouden de dieren moeten verdwijnen uit besparingsoverwegingen. Lees meer...

 


2 juni 2014 - Sedert enkele jaren kunnen Gentenaars met vragen over de afvalophaling, recyclageparken etc. terecht bij de IVAGO-mobiel. Bezoekers van de Vrijdagmarkt, een van de stopplaatsen van het rijdende IVAGO-kantoor, melden me dat de generator die de mobiel van stroom voorziet aanhoudend lawaai maakt en er een geur van uitlaatgassen in de lucht hangt. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Begin oktober vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag over het desolate straatbeeld van het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat in het centrum van Wondelgem. Een week later ontving ik uw antwoord waarin u stelde dat u opdracht zou geven de wegmarkeringen op te frissen, de signalisatie te herstellen en de vervanging van de blokken op de verkeersdruppel in te plannen. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Vorig jaar al stelde ik u een vraag over de verkeers-, geluids- en geurhinder die bewoners van het François Laurentplein ervaren van de autocars op het plein. Het ging echter om een proefproject dat na enkele maanden zou geëvalueerd worden. Lees meer...

 


26 mei 2014 - Zwerfvuil en sluikstorten blijven een doorn in het oog van heel wat Gentenaars. Hoewel grote en middelgrote veegmachines meer en meer van het werk overnemen, wordt in 535 km straten van onze stad het zwerfvuil nog met schop en borstel verwijderd door milieuwerkers van IVAGO of de stedelijke veegploeg. Lees meer...

 


19 mei 2014 - Recent verscheen het bericht dat de reispassen binnenkort langer geldig zullen blijven, nl. zeven jaar in plaats van de huidige vijf jaar. Deze nieuwe reispassen zullen bij een andere drukkerij met modernere machines gedrukt worden, waardoor ze beter beveiligd zullen zijn tegen namaak en fraude. Lees meer...

 


15 mei 2014 - Recent werd de wegmarkering op het Neuseplein aangepast, concreet werd de arcering er versmald en werd er in beide richtingen een fietspad aangebracht. Dit zou de verkeersveiligheid voor de fietsers uiteraard ten goede moeten komen. Gebruikers signaleren me echter dat er zich sinds de aanpassing, vooral staduitwaarts, geregeld gevaarlijke taferelen voordoen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   99   100   101   102   103   163     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.