Vragen en tussenkomsten

15 oktober 2015 - In 2012 organiseerde De Lijn voor het eerst een tevredenheidsmeting bij de lokale besturen. Dit najaar wordt een tweede meting uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De 308 gemeenten in Vlaanderen kunnen dan opnieuw hun mening geven over de samenwerking met de vervoermaatschappij. Alle domeinen komen daarbij aan bod: het aanbod van De Lijn, aanpak van omleidingen, derdebetalerssytemen, de doorstroming van bussen en trams, halteaccommodatie, communicatie naar de inwoners en de gemeenten toe, enzovoort. Lees meer...15 oktober 2015 - Naar aanleiding van mijn vraag over THOR in de commissie van september kondigde u aan op korte termijn werk te maken van de oprichting van een 'Taskforce Minder Hinder' met als doel de coördinatie van de openbare werken in onze stad op korte termijn te verbeteren, in afwachting van de operationalisering van de voorziene overkoepelende minder hinder cel. Tijdens de gemeenteraad van september bevestigde u dat hieromtrent reeds een collegebeslissing was genomen en de dat taskforce op zeer korte termijn operationeel zou zijn. Lees meer...14 oktober 2015 - In het kader van het asbestafbouwplan dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in 2018 moet voorleggen start OVAM een grootscheeps onderzoek naar alle asbesthoudende materialen in 300 scholen. De lijst met te onderzoeken scholen is representatief samengesteld uit scholen van alle netten en van verschillende bouwjaren. Met de resultaten van het onderzoek wordt dan een extrapolatie gemaakt voor alle 3.700 onderwijsinstellingen. Lees meer...14 oktober 2015 - Naar aanleiding van de voorstelling van de allereerste capaciteitsmonitor verscheen het bericht dat de centrumsteden de komende tien jaar te kampen krijgen met een grote vraag naar bijkomende plaatsen in het onderwijs. Antwerpen spant de kroon, maar uit de prognose blijkt dat als niet ingegrepen wordt ook in Gent in 2020 het tekort zal oplopen tot een tekort van 923 plaatsen in het basisonderwijs en 1.211 plaatsen in het secundair onderwijs (oplopend tot maar liefst 2.728 plaatsen in 2025). Lees meer...14 oktober 2015 - Eerder dit jaar pleitte ik meerdere malen voor een meer flexibele aanpak bij het nieuwe digitale inschrijfsysteem dat bij de STIBO’s gehanteerd wordt voor de voorschoolse, naschoolse en middagopvang (via Tinkelbel). De schepen antwoordde in maart nog dat het systeem wordt geëvalueerd. Lees meer...13 oktober 2015 - Tussen de Pacificatielaan en de Sint-Pietersaalstraat ligt een weg die naar verluidt beide straten met elkaar verbond. De weg blijkt echter te zijn afgesloten langs de Sint- Pietersaalststraat waardoor geen doorgang meer mogelijk is. Lees meer...13 oktober 2015 - Op 25 november 2015 komt een nieuw bankbiljet van 20 euro in omloop. Ook binnen Stad Gent wordt gewerkt met biljettenautomaten en echtheidscontroleapparaten om contant geld te verwerken, bijvoorbeeld aan de loketten, in de bibliotheek, in de parkeergarages, etc. Lees meer...13 oktober 2015 - Op het moment van mijn vorige schriftelijke vraag m.b.t. de toewijzing van sociale woningen in Gent was nog geen verwerking van de cijfers voor 2014 gebeurd. Ervan uitgaande dat de cijfers inmiddels verwerkt zijn, had ik ook voor het jaar 2014 graag een overzicht van onderstaande cijfers. Lees meer...13 oktober 2015 - Rookmelders zijn vandaag al verplicht op elke verdieping van sociale huurwoningen gebouwd voor 1970. Ook een appartement is een zelfstandige woning en moet op elke verdieping minstens een rookmelder hebben. Vanaf 1 januari 2016 zijn rookmelders ook verplicht in alle sociale huurwoningen die gebouwd zijn tussen 1970 en 1979 en vanaf 1 januari 2017 in alle sociale huurwoningen. Lees meer...12 oktober 2015 - Het verbodsbord voor honden aan de doorsteek tussen het fiets- en wandelpad langs het Westerringspoor en de Sint-Godelievestraat in Wondelgem (zie bijlage) verbaast menig hondeneigenaar, temeer omdat het verbod slechts in één richting geldt. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   99   100   101   102   103   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info