Vragen en tussenkomsten

9 november 2015 - In maart van dit jaar heeft het College van burgemeester en schepenen akte genomen van een locatiestudie voor mogelijke kampeerwagenterreinen in Gent. De kennisneming van deze 'Locatiestudie zwerfwagens' is een eerste stap waarna kan gezocht worden naar de meest geschikte locatie (zes locaties werden als geschikt naar voor geschoven) en exploitatievorm, zodat dit als een volwaardig project kan worden uitgewerkt. Lees meer...9 november 2015 - Twee jaar geleden besliste men in Zelzate de temperatuur van het zwemwater met 1°C te verlagen. Het levert hen jaarlijks een besparing van ruim 15.000 euro op aan gasverbruik. Naast de financiële besparing is er uiteraard ook het milieuvoordeel van de maatregel. Op een vraag van collega Deckmyn twee jaar geleden antwoordde u dat TMVW al bezig was om dezelfde piste in Gent te onderzoeken, maar de resultaten waren toen nog niet gekend. Lees meer...4 november 2015 - De afgelopen decennia zijn in Vlaanderen massaal waterleidingen aangelegd in asbestcement. Vandaag zou in Vlaanderen nog ruim 19.000 kilometer aan asbestcementleidingen, goed voor 30 procent van het waterleidingnet, liggen. Lees meer...4 november 2015 - Recent werd de binnenkoer aan de Armenkamer van het stadhuis heraangelegd. De doorgang naar de kabinetten die in de Armenkamer gehuisvest zijn werd daardoor meteen een stuk fraaier. Hoewel ook de weg er naartoe, via de zijingang van het stadhuis, al deels werd aangepakt blijft er nog een echt ‘keldergevoel’ met buizen, kabels, leidingen, voorraad... aanwezig. Lees meer...4 november 2015 - De brandweer geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen bij o.a. het afleveren van bouw- en milieuvergunningen, de organisatie van manifestaties... Men kan hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de Dienst Preventie. Horeca-uitbaters en organisatoren van evenementen signaleren echter dat men bij de behandeling van een dossier vaak met verschillende contactpersonen te maken krijgt wat een vlotte afhandeling kan bemoeilijken. Lees meer...30 oktober 2015 - Naar aanleiding van mijn vraag over het actieplan pizzakoeriers van de stad Mechelen, tijdens het vragenuur van september, gaf u de politie de opdracht cijfergegevens over deze problemen in te zamelen. Tevens zou u de korpsleiding het actieplan van Mechelen laten analyseren. Het resultaat hiervan werd verwacht tegen eind oktober. Lees meer...28 oktober 2015 - De Oude Beestenmarkt is gekend als uitgaansbuurt waardoor er ook ’s avonds en ‘s nachts vele passage is. Bezoekers merken echter op dat er heel weinig verlichting is voorzien sinds de heraanleg en het best er donker en gevaarlijk kan zijn. Lees meer...28 oktober 2015 - Vanuit de vaststelling dat de man-vrouwverhouding in de stratennamen in onze stad al jarenlang scheef loopt, werden tijdens de vorige legislatuur vanuit de gemeenteraad verschillende initiatieven genomen en suggesties gedaan om een inhaalbeweging inzake vrouwen-straatnamen mogelijk te maken. Lees meer...28 oktober 2015 - In antwoord op mijn eerdere vraag over het online maken van een afspraak met de politie voor een niet-dringend aangifte of voor het neerleggen van een klacht, zoals in andere politiezones, antwoordde u toen dat één en ander zou bekeken worden in het kader van de mogelijke aanpassingen van de werkingsprocessen van de politie. Lees meer...27 oktober 2015 - In Windgat (Mendonk) werd de slechte staat van het wegdek langs de zijkant van de rijbaan gesignaleerd met nadar en signalisatieborden. Hierdoor is het echter niet meer mogelijk veilig te kruisen waardoor aan de andere kant van de rijbaan een diepe, gevaarlijke geul is ontstaan. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   99   100   101   102   103   188     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info