Vragen en tussenkomsten

11 mei 2015 - Gebruikers van het stukje fietspad ‘Aan de bocht’, in het verlengde van de Neermeerskaai, klagen over de slechte staat van het fietspad dat overigens deel uitmaakt van het fietsroutenetwerk. Niet alleen zijn tegels verzakt en zijn er brede voegen, ook staan de paaltjes er te dicht bij elkaar waardoor men met een fietskar of bakfiets nauwelijks door kan. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Tijdens het vragenuurtje van april werd het spijtige nieuws van het in vereffening gaan van voetbalclub KFC Olympia Gent ons al bevestigd. Naast de rechtstreekse invloed op de sportieve werking van de club en haar jeugdwerking zelf blijkt dit nu ook een onrechtstreekse invloed te hebben op de werking van de KAA Gent Ladies. Ik vernam immers dat beide clubs onderhandelden over een gedeeld gebruik van de terreinen in Wondelgem. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Stad Gent is als werkgever verplicht aan haar personeelsleden een loonbrief te overhandigen. Steeds meer bedrijven en overheden schakelen over van de klassieke loonbrief naar een digitale versie. De personeelsleden van Stad Gent ontvangen nog een klassieke loonbrief. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Het afslagverbod om links af te slaan van de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Lammerstraat zou naar verluidt de afgelopen maanden al verschillende keren gewijzigd zijn. De ene keer mag men wel afslaan, de andere keer niet. Dit zorgt voor verwarring bij automobilisten die uit gewoonte afslaan en hierbij onbewust een overtreding begaan. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Bewoners van de Morekstraat in Wondelgem klagen over het rijgedrag van chauffeurs in hun straat. Vele chauffeurs rijden daar aan een totaal onaangepaste snelheid wat al herhaaldelijk tot ongevallen en schade heeft geleid. We merken dit onaangepast rijgedrag vooral aan het begin van de Morekstraat, eigenlijk vanaf de verkeersdrempel op de hoek met de Grensstraat-Dracenastraat. Lees meer...

 


4 mei 2015 - De bewoners van de Eikstraat uiten steeds meer hun ongenoegen over de parkeeroverlast die de aanwezigheid van het PGB-stadion in hun straat bij momenten met zich meebrengt. Hoewel het parkeerterrein plaats biedt aan zo’n 160 voertuigen parkeren heel wat auto’s zich hinderlijk in de straat, zelfs voor de inrij van omwonenden. Lees meer...

 


30 april 2015 - Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag over de Hakkeneistraat als missing link tussen het fietspad tussen het Westerringspoor, de Buitensingel (richting haven) en het Gaardenierspad (richting centrum) blijkt dat een aanpassing werd uitgesteld omwille van de piste om een tweede ontsluiting van de tramstelplaats Wissenhage via de straat te voorzien. Lees meer...

 


29 april 2015 - In het vragenuur van 27/04/2015 gaf schepen Watteeuw aan dat het tijdelijk inrichten van de Academiestraat als eenrichtingsstraat berust op een burgemeestersbesluit. Graag een afschrift van het betroffen besluit. Lees meer...

 


28 april 2015 - Uit het antwoord op mijn eerdere vraag over de verkeersafwikkeling van het kruispunt Wondelgembrug/Gasmeterlaan bleek het verwijderen van het verbod, om vanop de Wondelgembrug links af te slaan, op vraag van het Mobiliteitsbedrijf te zijn gebeurd omwille van sluipverkeer in de Wilgestraat. Lees meer...

 


28 april 2015 - Hoewel vzw Interculturele Vereniging 06 Gent vragende partij blijft om occasioneel gebruik te kunnen blijven maken van de accommodatie van vzw Jong in de Agaatstraat blijkt dit niet langer mogelijk. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   101   102   103   104   178     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.