Vragen en tussenkomsten

28 april 2014 - Eind maart keurde het college de locaties goed voor het plaatsen van de officiële aanplakborden ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees, Federaal en Vlaams Parlement op 25 mei 2014. Lees meer...

 


24 april 2014 - In de Beukenlaan ligt al geruime tijd een rubberen kabelgoot over zowel de fietspaden als de rijbaan. De kabelgoot moet de tijdelijke waterleiding voor de tegenover gelegen werf beschermen. Deze is echter niet alleen zeer hinderlijk voor zowel fietsers als automobilisten, de geluidshinder die ze veroorzaakt zorgt ook voor overlast bij omwonenden. Lees meer...

 


17 april 2014 - In onze stad vinden momenteel heel wat wegenwerken plaats en ook in de nabije toekomst staan er opnieuw een aantal grote werven op de agenda. Vaak gaan deze gepaard met grote ongemakken voor handelaars en bewoners. Vaak zijn bij deze werken heel wat verschillende partners betrokken waardoor de communicatie soms wat stroef lijkt te verlopen. Lees meer...

 


16 april 2014 - Sinds 2011 licht de straatverlichting van het Sint-Veerleplein op telkens er een kind geboren wordt in een van de Gentse ziekenhuizen. Het kunstwerk 'Ai Nati Oggi' van Alberto Garutti (aangebracht in het kader van TRACK), zou naar verluidt echter al maanden niet meer werken. Lees meer...

 


10 april 2014 - De stad heeft een aantal voorzieningen voor hondenbezitters, zoals hondenlosloopweides, hondentoiletten en ook een hondenzwemplaats aan de Europalaan. Wat deze laatste voorziening betreft melden gebruikers mij dat deze locatie nog aantrekkelijker zou zijn mocht men daar ook de mogelijkheid hebben om de honden af te spoelen als ze in het water geweest zijn of in de modder hebben gerold. Lees meer...

 


1 april 2014 - Blijkbaar bestaat er enige discussie of het eerste doodlopende zijstraatje van de Blijde Inkomststraat, komende van de Dendermondsesteenweg, openbaar domein is en of het officieel tot Blijde Inkomststraat behoort. Naar verluidt zou het om een private weg gaan die inmiddels al dan niet door Stad Gent werd overgenomen. Lees meer...

 


24 maart 2014 - In december 2014 lanceert NMBS een aangepast vervoersplan. Bedoeling is om de reizigers een optimale mobiliteit en verbeterde stiptheid aan te bieden. Tussen 24 februari en 27 maart houdt de NMBS een reeks roadshows om het vervoersplan toe te lichten. Het aangepaste vervoersplan zou gelden voor een periode van drie jaar. Lees meer...

 


24 maart 2014 - In oktober stelde ik al een vraag naar een oplossing om autoverkeer van onder de stadshal te weren. De tijdelijke verkeersborden die er toen stonden moesten de politie toelaten na te gaan of de extra borden een effect zouden hebben op het verkeer dat over de Poeljemarkt en het Emile Braunplein rijdt. Lees meer...

 


20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...

 


20 maart 2014 - De bewoners van de Veronicastraat klagen over te snel verkeer in hun straat. In de Veronicastraat is zone 30 van toepassing. De zone 30 wordt er aangeduid door zonale signalisatie en in de richting van de Frans Van Ryhovelaan is er in het begin van de straat dan ook geen expliciete aanduiding van. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   101   102   103   104   163     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.