Vragen en tussenkomsten

16 december 2014 - De Vlaamse overheid maakt onder de noemer "Liever Actiever” in totaal 665.000 euro vrij voor de projecten van 41 Vlaamse steden, gemeenten en lokale organisaties die inwoners motiveren om dagelijks meer te bewegen. Volgens de Vlaamse minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen wil "Liever Actiever" lokale besturen helpen om hun inwoners gezonder te doen leven, door onder andere voldoende te bewegen en niet te lang neer te zitten. Lees meer...

 


16 december 2014 - Uit de cijfers die werden besproken tijdens de commissie algemene zaken deze maand blijken inbrekers in de afgelopen maand oktober bijzonder actief geweest te zijn in onze stad. Met meer dan 280 inbraken bereikten we een triest hoogtepunt. Lees meer...

 


16 december 2014 - Naar aanleiding van een vraag i.v.m. het wegnemen van de verlichting langs de fietspaden in de verkaveling Lange Velden in Wondelgem vorig jaar, stelde u dat de ontwikkelingen rond aanwezigheidsdetectie, dimmer en selectief doven van verlichting, hoewel deze al een tijdje in gebruik zijn in Nederland, nog niet robuust genoeg waren om op grotere schaal toe te passen. Lees meer...

 


16 december 2014 - Naar aanleiding van het antwoord op de vraag over de onderdoorgang van de Rozemarijnbrug waaruit bleek dat deze eind 2015 gerealiseerd zal worden bereikte me ook vragen over de realisatie van de onderdoorgang van de Contributiebrug. Lees meer...

 


15 december 2014 - De trottoirs in de Tichelrei t.h.v. de serviceflats zijn dermate oneffen dat er niet alleen gevaar op valpartijen ontstaat, bij het minste regenweer vormen zich grote plassen (zie foto) waardoor oversteken zonder de plassen te trotseren quasi onmogelijk wordt. Lees meer...

 


10 december 2014 - Het KB 04.04.2003 introduceerde nieuwe borden om het begin en het einde van de bebouwde kom aan te kondigen. Er werd in een overgangsperiode voorzien tot 1 juni 2015 om de gemeenten voldoende tijd te geven en niet te zeer op kosten te jagen. Lees meer...

 


8 december 2014 - Na de discussie over het sluiten van brandweerpost Noord vernemen we dat de burgemeester van Evergem aangeeft uit te kijken naar een andere locatie voor de brandweerpost aan de Waalbrug (West). Het gebouw zou fel verouderd zijn en niet meer in goede staat. Om die reden, en om een betere geografische spreiding te bekomen, zou men overwegen de voorpost naar Sleidinge te verhuizen. Lees meer...

 


2 december 2014 - In de ochtend van maandag 1 december verspreidde Digipolis het bericht dat, omwille van de vele telewerkers door de staking, het maximale aantal gelijktijdige licenties voor het SSL VPN systeem opgebruikt waren. Lees meer...

 


2 december 2014 - Auto’s die aanschuiven voor een volzette Sint-Michielsparking zorgen vaak voor filevorming tot in de Hoogstraat, wat voor heel wat hinder zorgt en nefast is voor een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer. Hetzelfde fenomeen doet zich vaak voor bij de parking Kouter, waar wachtende auto’s het verkeer tot in de Nederkouter blokkeren. Lees meer...

 


27 november 2014 - Sinds 1 juli is het nieuwe tarief voor de inzameling van huisvuil van kracht. Ondanks de overgangsperiode van twee maanden, tot 1 september, zien we tot vandaag de dag nog steeds oude vuilniszakken met zwarte opdruk rondslingeren in onze stad. Er wordt door de ophaaldiensten een sticker aangebracht, maar ze worden niet langer meegenomen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   101   102   103   104   170     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.