Vragen en tussenkomsten

12 oktober 2015 - Zowel de focus op het basisonderwijs als het secundair onderwijs zijn belangrijk om de spijbelproblematiek aan te pakken. In het basisonderwijs is kleuterparticipatie enorm belangrijk. De schepen verwees in dat kader ook al meermaals naar de discussie omtrent de verlaging van de leerplicht. Ook in het secundair onderwijs is het zaak snel in te grijpen, zodat het probleem samen met de leerling kan opgelost worden. Spijbelen in het secundair onderwijs is een knipperlicht voor het verlaten van de schoolbanken zonder diploma. Lees meer...12 oktober 2015 - Gent wil de komende jaren op verschillende fronten inzetten om Gentenaars aan te zetten tot lopen, ook op vlak van infrastructuur met de realisatie van looproutes en trimpistes verspreid over de stad. Zo zijn er inmiddels al looproutes in o.a. Mariakerke, Drongen, Oostakker... In Wondelgem maken heel wat lopers en joggers nu al gebruik van de groenbuffer langs de R4, inmiddels omgedoopt tot het Ter Durmenpark. Lees meer...12 oktober 2015 - Dit jaar vond in Gent tussen 14 augustus en 20 september de derde editie plaats van het succesvolle evenement 1, 2, 3 piano. Iedereen kent ondertussen dit prachtige project dat op een laagdrempelige manier mensen laat proeven van kunst en cultuur. Ook dit jaar stonden er acht piano’s vrij ter beschikking van iedereen op verschillende locaties in de stad. Voor het eerst werd 1, 2, 3 piano ook uitgebreid naar de deelgemeenten Ledeberg en Gentbrugge. Lees meer...12 oktober 2015 - Uit recente cijfers van de minister van Volksgezondheid blijkt dat kinderen uit kansarme gezinnen bijna dubbel zo vaak cariës hebben als andere kinderen. Slechts 27 procent van de kinderen, jonger dan 18 jaar, uit sociaal kwetsbare gezinnen, heeft nog géén cariës gehad. Van kinderen uit niet kwetsbare gezinnen is dat 48 procent. Ook wordt vastgesteld dat de kinderen uit kwetsbare gezinnen te weinig op controle gaan bij de tandarts, terwijl er voor kinderen onder 18 jaar financiële regelingen bestaan voor een tandartsbezoek. Lees meer...12 oktober 2015 - Er zijn bestaan verschillende kanalen (zowel digitaal als gedrukt) om in Gent zicht te krijgen op de actuele culturele agenda. Dit zijn echter allemaal kalenders waar alle culturele activiteiten (tentoonstellingen, concerten, films…) worden in opgenomen. Er is echter geen specifieke aparte kalender voor het nachtleven in Gent met bvb. cluboptredens, DJ-sets, fuiven... Lees meer...7 oktober 2015 - In de Tramstraat te Zwijnaarde, een drukke straat met enkele bedrijven, ligt er, buiten aan het begin van de straat, geen zebrapad. Vele medewerkers van de bedrijven die het openbaar vervoer (de bus) nemen, moeten aan de bushalte ter hoogte van straatnummer 61, een gevaarlijke oversteek maken aangezien er geen zebrapad aanwezig is om veilig over te steken. Lees meer...7 oktober 2015 - Gebruikers van de petanquebaan in de Hyacintstraat signaleren de slechte staat van de baan. Door de vele putten zou de baan niet meer bespeelbaar zijn. Lees meer...2 oktober 2015 - Buurtbewoners klagen de erbarmelijke staat van het wegdek van de Kazamattenstraat aan. De staat van het wegdek is niet alleen gevaarlijk voor fietsers, bij regenweer staat de straat ook vol plassen. Lees meer...2 oktober 2015 - Sedert meer dan een jaar is een parkeermakelaar aangesteld die zich focust op bewonersparkeren. Op termijn zou de parkeermakelaar zelfs uitgroeien tot een team van mensen dat zich met deze problematiek zou gaan bezighouden. Lees meer...28 09 2015 - Mijnheer de burgemeester, Collega's, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken. Het plan dat hier vanavond definitief ter goedkeuring voorligt, is de eerste globale visie op de toekomst van de mobiliteit in onze stad sinds 1997. Een visie collega's, dat is wat hier vanavond voorligt, namelijk een 'strategische mobiliteitsvisie', een plan dat in grote lijnen de richting aantoont waar we naartoe willen, maar waarvan de acties nog verder moeten uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   101   102   103   104   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info