Vragen en tussenkomsten

3 december 2021 - Gemeenetraadslid Stepanie D'Hose vroeg de schepen voor mobiliteit eerder naar de cijfers inzake weesfietsen van 2019. Lees meer...23 november 2021 - Op de commissie MOW van maart 2021 antwoordde schepen Watteeuw op een vraag van collega Van Renterghem inzake het autovrij gebied het volgende: “De evaluatie van de bestaande signalisatie voor het hele autovrije gebied staat gepland voor het najaar van 2021.” De schepen meldde eveneens het volgende: “Algemeen streven we met deze evaluatie naar meer uniformisering van signalisatie en andere aanduidingen op het openbaar domein, en daardoor grotere herkenbaarheid.” Lees meer...19 november 2021 - Net zoals andere centrumsteden moeten we ook in Gent aandacht hebben voor leegstand van handelspanden. De cijfers hierover zijn in onze stad gelukkig nog steeds relatief goed in vergelijking met andere steden, al wordt het verschil kleiner.  Lees meer...18 november 2021 - 11 november is een dag waarop wereldwijd de oorlogsslachtoffers worden herinnerd en zo ook jaarlijks aan het oorlogsmonument aan het oude Ottenstadion in de Tennisstraat te Gentbrugge waar gemeenteraadslid Carl De Decker traditiegetrouw al meermaals op aanwezig was. Bij Gantoiseleden staat het monument bekend als ‘De Steen’.  Lees meer...18 november 2021 - De vijfde editie van het Lichtfestival was alweer een topper, waarvoor mijn uitdrukkelijke waardering voor de schepen en iedereen die er aan heeft meegewerkt. Aan de bezoekerscijfers en de vele positieve reacties hebben we kunnen merken dat de Gentenaars er enorm naar uitkeken. Dankzij het respectvolle publiek is deze editie toch kunnen doorgaan en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Lees meer...17 november 2021 - Dat ontharding één van de maatregelen is die de opwarming van onze binnensteden (het zogenaamde hitte-eiland effect) hoeft geen betoog. Het is dan ook goed dat we hier als Stad Gent werk van maken. Dit gebeurt uiteraard best op vlak van objectieve data. Zo kunnen we bepalen hoe ver we staan en waar we naartoe willen. Inzake verharding zijn Vlaamse cijfers beschikbaar op gemeenteniveau. Lees meer...16 november 2021 - Bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen legt Stad Gent heel wat voorwaarden op waaraan inschrijvers moeten voldoen. Ook op financieel vlak. Het is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden en kandidaten te kunnen uitsluiten waarvan op voorhand reeds geweten is dat ze bepaalde opdrachten van enige omvang niet tot een goed einde kunnen brengen gelet op hun financiële toestand. Lees meer...9 november 2021 - Ter hoogte van de splitsing Wittewalle te Oostakker is een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Voor de werken stond er een stopbord en een witte stopstreep. Lees meer...29 oktober 2021 - Eerder vroeg gemeenteraadslid Carl De Decker naar de werken in de Kouterbosstraat. Er is nogal wat ongerustheid bij de bewoners aangaande verkeersveiligheid. Lees meer...26 oktober 2021 - Sedert afgelopen voorjaar zijn de grondwerken aan de Botermarkt te Ledeberg gestart. Dit betekent concreet dat de straat in zone 1  wordt opgebroken voor het aanleggen van het nieuwe rioleringssysteem. Wanneer de rioleringswerken klaar zijn, worden de straat en de trambaan heraangelegd Lees meer...<<  1   5   9   10   11   12   13   25   50   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info