Vragen en tussenkomsten

13 juni 2019 - De bewoner van het pand te Groenestaakstraat 42 in Mariakerke meldt mij dat de breedte van zijn oprit initieel 8 meter bedroeg. Met de heraanleg is dit versmald tot 4,5 meter. Dit brengt met zich mee dat de bewoner, gelet op het feit dat de garage gelegen is aan de voorzijde van het huis, niet meer in de mogelijkheid is om 2 wagens op het terrein te parkeren. Lees meer...

 


6 juni 2019 - Een van de grootste troeven van het Koning Albertpark, ook wel het Zuidpark genaamd, is de mooie fontein die zich aan de ingang van de park bevindt.  Lees meer...

 


6 juni 2019 - In het Bestuursakkoord las ik: “We maken werk van een kindvriendelijke make-over van het openbaar domein. We voorzien speel- en ontmoetingsplekken in alle wijken en het centrum van de stad, met input van jongeren. We zorgen voor speelinfrastructuur voor kinderen met een beperking”. Lees meer...

 


24 mei 2019 - Op woensdag 7/3/18 kreeg Dienst Kinderopvang van Stad Gent in bedrijvencentrum De Punt zijn nieuwe pop-upkinderopvang overhandigd. Een mobiele opvang die flexibel kan worden ingezet en 14 kindjes tot 3 jaar kan opvangen. De pop-up maakte deel uit van een Europees project Pace en het waren een aantal van de kinderdagbegeleiders die mee aan de basis stonden voor de ontwikkeling van het concept, naast De Biotoop die de aanbesteding won om het concept uit te werken. Lees meer...

 


23 mei 2019 - In heel wat grote buitenlandse steden prijkt prominent in het stadhuis de universele verklaring van de rechten van de mens. Dit is een duidelijk statement als stadsbestuur dat men uitdrukkelijk deze beginselen wenst te propageren als progressieve en humanistische stad. Lees meer...

 


23 mei 2019 - Ingenieurs aan de Universiteit Antwerpen hebben een innovatieve reactor ontwikkeld die de lucht binnen in een ruimte zuivert, i.p.v. ze aan te vullen met buitenlucht. Op die manier kunnen roetdeeltjes gezuiverd worden en stikstofoxiden uit de lucht worden gehaald. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor het zogenaamde 'sick-building-syndroom'. Lees meer...

 


23 mei 2019 - Ter hoogte van de Delebecquelaan nrs. 29 en 30 in Sint-Denijs-Westrem bevindt er zich een diepe verharde put die dienst doet als opvangbekken voor de gracht.  Dit was destijds voorzien als een tijdelijke oplossing voor het probleem van verstopping in de riolering en grachten in de Delebecquelaan.  Dit is hinderlijk voor de omwonenden. Niet alleen visueel doch ook  vanuit het aspect veiligheid. Kleine kinderen die spelen in de straat lopen gevaar om in de put te vallen, met alle risico’s van dien. Lees meer...

 


16 mei 2019 - Op 1 januari 2020 wordt ook in Gent een LEZ ingevoerd, in alle wijken binnen de R40. Voor vele bewoners is dit een gelegenheid om een oude wagen weg te doen, en al dan niet te vervangen door een nieuw exemplaar. In het kader van het stimuleren van elektrisch rijden en eventueel elektrisch autodelen, zal het noodzakelijk zijn om bijkomende laadpalen te voorzien, in de eerste plaats in de LEZ. Lees meer...

 


13 mei 2019 - Gent kan uitpakken met mooie cijfers inzake tewerkstelling. Desondanks blijken heel wat vacatures niet ingevuld te geraken. Tegelijkertijd zijn er een behoorlijk aantal Gentse werkzoekenden. Er blijkt bijvoorbeeld, zo verneem ik, een mismatch te bestaan tussen het profiel/scholingsgraad van de werkzoekenden en de vaardigheden die werkgevers vragen bij het opstellen van vacatures in de digitale sector. Lees meer...

 


13 mei 2019 - Op 19 februari 2018 heeft het college een anti-parkeermaatregel ingevoerd in de Cécile Cautermanstraat. De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is de invoering van gele onderbroken belijning ter hoogte van huisnummer 14 om foutief parkeren tegen te gaan. De betreffende plaats bevindt zich tussen twee inritten en is te klein voor regulier parkeren. Lees meer...

 


<<  1   5   9   10   11   12   13   25   50   100   152     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.