Vragen en tussenkomsten

19 oktober 2021 - In Sint-Denijs-Westrem staat het prachtig kasteel Borluut, onlangs werd de toren gerestaureerd. Lokale verenigingen kunnen er gebruik van maken en tot over enkele jaren waren de kantoren van het Festival van Vlaanderen er gehuisvest.   Lees meer...19 oktober 2021 - De kastjes die aan de muur in de Stadhuissteeg hangen zijn leeg en staan vol met graffiti. Dit oogt niet mooi in het straatbeeld. Lees meer...15 oktober 2021 - Indien uw woning onbewoonbaar is door brand, ontploffing, overstroming, … en je kan nergens terecht, dan kan er een noodwoning aangeboden worden. Het OCMW beschikt over 25 noodwoningen. De gebruiksovereenkomst is 4 maanden, kan uitzonderlijk nog eens met 4 maand verlengd worden.  Lees meer...15 oktober 2021 - In 2014 werd er vanuit OCMW Gent een project rond sleutelkluisjes gestart in verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. Het eerste sleutelkluisje werd geplaatst in 2015. Dit om op een veilige manier thuiszorgdiensten een vlotte toegang te geven, vooral bij senioren die extra ondersteuning nodig hadden om langer thuis te kunnen wonen. Lees meer...15 oktober 2021 - Het Lakenmetershuis is een historisch gebouw op de Vrijdagmarkt en eigendom van Stad Gent. Sinds 1868 is het Willemsfonds er gevestigd. De bouwfysische staat is niet meer optimaal, renovatiewerken dringen zich op. Lees meer...14 oktober 2021 - In september vorig jaar heeft gemeenteraadslid Carl De Decker aan de burgemeester de vraag gesteld om snelheidscontroles te voorzien in de buurt van de Edugo school. Dit op vraag van de ouderraad en buurtbewoners.  Lees meer...14 oktober 2021 - Het dossier R4 Oostakker Noord is behoorlijk complex. De verkeersafwikkeling is tot op vandaag suboptimaal. Een bedrijf als Vega Benelux ondersteunt Volvo Trucks bij de uitlevering van nieuwe vrachtwagens. Dat zijn er gemiddeld 700 per maand. Lees meer...11 oktober 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose stelde op 17 september een schriftelijke vraag over een parkeerproblematiek (sv 00398). De schepen meldde dat er nog e.e.a. diende te gebeuren en dat de uiteindelijke uitkomst een parkeerhaak, een verdrijvingsvlak of een gele streep kan zijn. Lees meer...8 oktober 2021 - Leerkrachten vervullen misschien wel een van de belangrijkste jobs in onze maatschappij: het vormen en opleiden van onze jongeren, in heel brede zin. Ze geven op die manier mee vorm aan de toekomst. Om die belangrijke taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het van belang dat onze leerkrachten zo goed mogelijk omkaderd worden. Lees meer...8 oktober 2021 - De kranten stonden er vol van: ‘Lerarentekort verdrievoudigd’, ‘Belangrijke job, maar niemand wil hem doen’, enz. Het tekort aan leerkrachten wordt helaas elk jaar groter. Lees meer...<<  1   5   10   11   12   13   14   25   50   100   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info