Vragen en tussenkomsten

21 februari 2022 - Het goedgekeurde Masterplan ‘Campus Leerdorp’ voorziet geen parkeergelegenheid meer op de campus. De schooldirecties werden bij deze beslissing niet betrokken en hebben hun akkoord hiervoor niet gegeven. Hoofdzakelijk in CVO Gent en ook in het DKO komt een groot aantal volwassen cursisten overdag maar vooral ook ’s avonds na hun werkdag nog opleidingen ambachten, bouw, elektriciteit, sanitair of artistieke vorming volgen. Veel cursisten komen met de wagen rechtstreeks na hun werk en brengen het materiaal mee dat ze nodig hebben om hun cursus te volgen. Lees meer...18 februari 2022 - Verschillende fietsers en voetgangers geven aan de verkeerssituatie ter hoogte van het Stapelplein niet optimaal is. Zo stopt het voetpad aan de bocht plots en moeten voetgangers zich op het fietspad begeven, met alle risico’s vandien. Ook is het zo dat het fietspad richting Dampoort niet gekleurd is terwijl dit bij de overkant wel het geval is. Lees meer...18 februari 2022 - Ter hoogte van de Wijngaardstraat nr. 61 is er een probleem ontstaan naar aanleiding van recent aangebrachte belijning waardoor parkeergelegenheid is ingericht vlak aan het tuintje van deze woning. Dit veroorzaakt de nodige problemen, onder andere wat de veiligheid betreft. Lees meer...18 februari 2022 - De stad Gent biedt de mogelijkheid om een concessie te nemen op de stedelijke begraafplaatsen. De duur van de concessies is 10 jaar. Het eerste 10 jaar is gratis, daarna is er een verlenging mogelijk door het betalen van een retributie. Lees meer...18 februari 2022 - Gemeenteraadslid Carl De Decker stelde eerder in deze legislatuur reeds twee vragen omtrent de trillinghinder en geluidsoverlast die door de trams worden veroorzaakt ter hoogte van de Hubert Frère Orbanlaan en de Clarissestraat. De problematiek blijft aanhouden. De schepen voor mobiliteit gaf in het verleden aan dat deze dit zou opnemen met De Lijn. Lees meer...15 februari 2022 - Koppelingsgebieden zijn verbindingsgebieden tussen woonkernen en industriezones. Ze worden ingericht met groene buffers, fiets- en wandelpaden, natuur en parken en zorgen zo mee voor een verhoogde leefbaarheid van de woonkernen in de haven. Het koppelingsgebied Desteldonk-Noord is er één van. Lees meer...11 februari 2022 - De wegenwerken die binnenkort op de N70 starten, lopen tussen de grens van Lochristi en de Herman Teirlinckstraat. Tussen het kruispunt met de Groenstraat/Orchideestraat en de Herman Teirlinckstraat worden aan beide zijden van de N70 voetpaden voorzien. Stad Gent staat in voor de financiering van de voetpaden. Lees meer...10 februari 2022 - Fietsers mogen in de tegenovergestelde rijrichting rijden in Oostakkerdorp. Dit levert echter gevaarlijke verkeerssituaties op. Fietsers komen aan hoge snelheid uit de bocht aan de Kerk richting het Dorpsplein waar de straten smal zijn. Hetzelfde gebeurt komende van het rond punt aan de Sint-Laurentiuslaan richting de Carrefour. Dit zorgt voor heel wat beroering.   Lees meer...3 februari 2022 - De strijd tegen de klimaatverandering (met een toenemende kans op wateroverlast als één van de gevolgen) wordt met heel wat middelen gevoerd. De ontharding van ons openbaar domein is daar één van. De lucht- en bodemkwaliteit verhogen en het hitte-eilandeffect vermindert. Lees meer...2 februari 2022 - De heraanleg van de Hertstraat en de omgeving is in 2016 geïnitieerd. De eerste fase van de burgerparticipatie dateert uit 2016. Voor de kerstvakantie is de omgevingsvergunning aangeplakt doch zonder verdere communicatie met de buurt. De laatste informatiebrochure maakt melding van een start van de werken (riolering en wegenis) vanaf begin 2022. Lees meer...<<  1   5   10   11   12   13   14   25   50   100   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info