Vragen en tussenkomsten

26 april 2010 - In deze raad is al meermaals het probleem aangekaart van de overlast door het vroegtijdig aanbieden van vuilniszakken in de studentenbuurt. Er werden o.a. al extra ophaalrondes georganiseerd en een preventiecampagne opgezet om studenten en de bewoners van de studentenbuurt te sensibiliseren om hun vuilniszakken pas buiten te zetten op de dag van de ophaling en dus niet voordien. Lees meer...

 


26 april 2010 - Met de bedoeling dat de lage mi over Gent zou weerschallen tussen de andere beiaardtonen, waren heel wat Gentenaars bereid de aankoop van de Mathildisklok te sponsoren. Naar ik vernam zou, nu de klok betaald is en ze er staat, bezwaren zijn gerezen om de klok in het Belfort te brengen en is er een zorg ontstaan over de stabiliteit als de klok zou luiden. Lees meer...

 


26 april 2010 - Het nieuwe voetbalstadion van Racing Gent-Zeehaven te Oostakker wordt binnenkort officieel ingehuldigd. Een verhuis en afscheid van de oude thuishaven gaat begrijpelijkerwijze gepaard met enige emotie maar heel wat fervente supporters klagen dat er geen optimale busverbinding zou bestaan tussen Gentbrugge en Oostakker en vooral dat de dichtsbijzijnde bushalte te ver zou liggen van het nieuwe stadion wat het voor heel wat oudere supporters niet evident zou maken om alsnog hun favoriete ploeg te gaan aanmoedigen in het nieuwe complex aan de Eikstraat te Oostakker. Lees meer...

 


22 maart 2010 - Uit een recente studie blijkt dat in acht jaar tijd het aantal gewelddelicten in scholen met bijna een derde toenam. In 2000 vonden op school 2.010 geweldmisdrijven plaats die bij de politie werden aangegeven. In 2008 was dat cijfer al gestegen tot 2.907. Lees meer...

 


22 maart 2010 - In onze stad zijn door de jaren heen heel wat politieverordeningen tot stand gekomen. Zo is er niet alleen de politieverordening op de openbare rust en de veiligheid, maar zijn er ook politieverordeningen op inname van openbare weg, brandpreventie, warmte en lichtbronnen, hulpverlening bij onheil en ga zo maar door. Lees meer...

 


22 maart 2010 - Honden moeten in onze stad altijd aan de leiband, behalve in de losloopweides. Op het afgelopen wijkdebat in Wondelgem kwam de duidelijke vraag van de bewoners om ook in hun wijk een losloopweide te voorzien. Op dit moment zou Wondelgem echter niet prioritair zijn omwille van het grotendeels residenti?le karakter. Nochtans geldt ook hier de aanlijnplicht voor honden. Lees meer...

 


22 maart 2010 - Volgens de planning van het Kobra-project zullen binnenkort ook de werkzaamheden voor de heraanleg de Sint-Niklaasstraat van start gaan. In de Sint-Niklaasstraat bevinden zich echter een aantal particuliere parkeergarages die zowel gebruikt worden door bewoners, handelaars als werknemers met werkplek in het centrum. Lees meer...

 


15 maart 2010 - Sint-Niklaas is de eerste stad in Vlaanderen die de stap zet naar een volwaardige milieuvriendelijke begraafplaats in een park. Het idee is afkomstig uit Zwitserland en op die parkbegraafplaatsen vormen de bomen als het ware levende grafmonumenten. Lees meer...

 


9 maart 2010 - Gentenaar Maurice Maeterlinck, de tot nog toe enige Belgische Nobelprijswinnaar Literatuur ontving in 1911, op vijftigjarige leeftijd, de Nobelprijs voor Literatuur. Zijn werk werd in een twintigtal talen vertaald: po?zie, toneelstukken, maar vooral de hem typerende filosofische essays met een natuurwetenschappelijke inslag. Lees meer...

 


9 maart 2010 - Naar ik vernomen heb, zou voetbalclub FC Avrasya vanaf volgend seizoen niet langer beroep kunnen doen op het voetbalterrein op de site Borluut, die bestemd is als zone voor sportrecreatie, in Sint-Denijs-Westrem. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   132   133   134   135   136   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.