Vragen en tussenkomsten

22 februari 2010 - De Timichegtunnel zou tegen de zomer 2010 zijn afgewerkt. De Boentweg zal pas in een latere fase (2015?) worden aangelegd. In het huidige inrichtingsplan voorziet men in het verlengde van de Timichegtunnel een verbindingsweg die rechtdoor loopt tussen de Sint-Denijslaan en de Fabiolalaan. Lees meer...

 


22 februari 2010 - Op 24 december 1814 werd het Verdrag van Gent ondertekend die het einde inluidde van de tweede onafhankelijkheidsoorlog tussen Engeland en haar oud-kolonie de Verenigde Staten van Amerika. Lees meer...

 


16 februari 2010 - Eind 2008 sloot de Vlaamse Regering een fiscaal pact met de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Tegen een aantal voorwaarden nam Vlaanderen daarbij 100 euro schuld per inwoner over van de steden en gemeenten. Lees meer...

 


25 januari 2010 - In 2009 werden vijf internationale architectenbureaus geselecteerd voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel in het kader van het project Gent Sint Pieters. Het gaat om zone A. Dit is de zone het dichtste bij het station. Lees meer...

 


25 januari 2010 - Tijdens de afgelopen winterprik zijn de Gentenaars via diverse kanalen meermaals attent gemaakt op artikel 4 van de politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de gemeente dat stelt dat iedere eigenaar of gebruiker van een onroerend goed ertoe verplicht is zijn/haar trottoir van sneeuw en ijs te ontdoen. Lees meer...

 


25 januari 2010 - Sinds in 1977 de eerste vrouwen toetraden tot het Gentse Politiekorps is hun aantal in de loop van de jaren sterk toegenomen en ook in de politiescholen dienen zich steeds meer vrouwen aan. We mogen dus verwachten dat de vervrouwelijking van onze politiezone zich ook in de toekomst zal verderzetten. Daarenboven telt het korps steeds meer jonge gezinnen. Lees meer...

 


19 januari 2010 - Naar aanleiding van de informatievergadering omtrent de wegenwerken in de Krijtestraat, Waterstraat en Slotendries op 13 januari verscheen in de pers een artikel waarin staat vermeld dat momenteel ook het dossier van de Wolfputstraat in Oostakker op tafel zou liggen. Lees meer...

 


8 december 2009 - Vorige week vernamen we via de pers dat in en rond nogal wat Vlaamse scholen gsm-masten zouden staan die een te hoge straling uitzenden. Wetenschappers zijn het welliswaar nog niet helemaal eens over de gevolgen van niet-ioniserende straling op korte termijn, maar vermits over de mogelijke effecten op lange termijn nog geen uitspraken kunnen worden gedaan lijkt het me niet meer dan logisch dat we in deze het voorzorgsprincipe blijven toepassen. Lees meer...

 


30 november 2009 - In de Universiteitsstraat verdwenen recent heel wat parkeerplaatsen en in het bijzonder de voorbehouden plaatsen voor bewoners. Bovendien zouden na de werken de parkeerplaatsen aan de ene kant van de straat niet behouden blijven en zouden nog slechts enkele bewonersplaatsen opnieuw ingericht worden vooraan in de straat. Lees meer...

 


23 november 2009 - Ik heb vernomen dat het jeugdhuis Chaos in Zwijnaarde naarstig opzoek is naar opvolging voor de huidige generatie jongeren die hun jeugdhuis runt. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   133   134   135   136   137   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.