Vragen en tussenkomsten

20 oktober 2008 - Begin augustus verscheen in de pers het bericht dat de stad Gent interesse heeft om het Zuivelcentrum in Baarle-Drongen te kopen. Dat sloot eind juni de deuren omdat het Vlaamse Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) de subsidiekring stopzette. Lees meer...

 


20 oktober 2008 - De bodes van onze stad dragen bij de uitoefening van hun functie een uniform. Vorig jaar werden de collega?s van het zogenaamde ?Groot Ornaat? die instaan voor de huwelijken enz... in een nieuw uniform gestoken. De bodes dragen al vele jaren hetzelfde uniform. Lees meer...

 


14 oktober 2008 - In september 2007 peilde ik bij het stadsbestuur naar de mogelijkheid om in Gent een aftelmoment te organiseren op oudejaarsnacht. Het stadsbestuur vond dit een zeer waardevolle suggestie en zou de organisatorische en financi?le aspecten verder onderzoeken. Lees meer...

 


14 oktober 2008 - Begin oktober berichtten verschillende kranten over het hoge aantal leerlingen dat het voorbije schooljaar van school werd gestuurd. In Vlaanderen gaat het om 1.523 leerlingen, waarvan 303 afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Lees meer...

 


14 oktober 2008 - In april 2008 werd een oproep gedaan aan de Gentenaars om suggesties te geven voor administratieve vereenvoudiging via een meldkaart. Lees meer...

 


6 oktober 2008 - De bewoners van de wijk Macharius Heirnis willen een looppiste langs de Visserij en de Lousbergskaai, rond het water. "Dat kan zeker bekeken worden", zegt sportschepen Christophe Peeters (Open Vld). "We hebben per Gentse wijk 100.000 euro uitgetrokken om kleine sportinfrastructuur aan te leggen, in samenspraak met de bewoners. Lees meer...

 


24 09 2008 - Het OCMW Gent is absoluut geen voorstander om leefloners die om sociale en psychologische redenen niet aan de slag kunnen aan hun lot over te laten. Volgens OCMW-voorzitter Geert Versnick hebben deze mensen eveneens recht op maatschappelijke integratie en dus op een menswaardig bestaan. Hiermee reageert Gent tegen de reactie van OCMW-Antwerpen. Lees meer...

 


23 09 2008 - Telefoondienst tegen vereenzaming van senioren.Om het eenzaamheidsgevoel bij senioren te bekampen startte het Lokaal Dienstencentrum De Horizon de telefoondienst ?Hallo, met de Horzion? op. Hierbij bellen maatschappelijk werkers senioren uit de buurt actief op. Lees meer...

 


15 09 2008 - De gemeente Lanaken zal tegen eind dit jaar een galerijgraf met vijftien nissen voorzien voor inwoners die bovengronds begraven willen worden. Lees meer...

 


8 09 2008 - In opdracht van de Vlaamse Regering werden sinds begin augustus meer dan 5000 km fietspad langs gewestwegen schoongeveegd. Daarnaast werd een oproep gedaan aan steden en gemeenten om ook hun fietspaden een extra schoonmaakbeurt te geven. Een goed initiatief. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   135   136   137   138   139   155     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.