Vragen en tussenkomsten

21 april 2009 - Reeds een aantal jaren wordt tijdens de schoolvakanties vakantie-opvang voor schoolgaande kinderen georganiseerd in Drongen. Een goed initiatief, zeker omdat voor vele ouders de schoolvakanties een ware puzzel vormen. Lees meer...

 


21 april 2009 - Openbare verlichting heeft een belangrijke publieke functie. Maar openbare verlichting is natuurlijk ook veel meer. In Gent weten we dat maar al te goed. Het Gentse lichtplan werd al meermaals bekroond. Ook andere steden denken na over openbare verlichting en over energiezuinige oplossingen in dit kader. Lees meer...

 


21 april 2009 - Op 17 november 2008 werd een druk bijgewoonde infomarkt georganiseerd omtrent de herinrichting van de Kortrijksesteenweg en de aanpalende straten waaronder de Charles De Kerckhovelaan en de Ijzerlaan. Lees meer...

 


14 april 2009 - Dit jaar werd nieuwjaar voor de eerste maal ingezet met vuurwerk in de Gentse binnenstad. Het werd geen klassiek vuurwerk. Op de Gras- en Korenlei werd om middernacht een spektakel georganiseerd dat zich vooral op het water en ook deels op de kade afspeelde. Lees meer...

 


23 maart 2009 - Tijdens de commissie openbare werken namen we kennis van het voetpadenplan. Het eerste deelgebied dat werd onderzocht voor toepassing is Gent Noord. 11 straten werden geselecteerd in rang 1, 17 straten in rang 2, 8 straten in rang 3, 91 straten in rang 4. Lees meer...

 


23 maart 2009 - Op 7 juni trekken we naar de stembus voor de Europese en Vlaamse verkiezingen. De organisatie van verkiezingen brengt heel wat kosten met zich mee en hoewel de praktische organisatie van de verkiezingen bij FOD Binnenlandse Zaken ligt zal ook voor stad Gent een belangrijke rol weggelegd zijn in de organisatie van de verkiezingen. Lees meer...

 


11 maart 2009 - De buurt langs de Schelde in Sint-Amandsberg en Gentbrugge wordt al sinds 2007 elke zomer geteisterd door een muggenplaag. Na onderzoek blijkt het om Culicoides of knutten te gaan. Lees meer...

 


9 maart 2009 - In haar jaarverslag 2007 besteedt de ombudsvrouw aandacht aan het grote aantal klachten op het vlak van het bewonersparkeren. Een aantal van die klachten gaan over de weinig klantvriendelijke procedure op het vlak van het afleveren van bewonerskaarten voor lease- en vervangwagens. Bewoners kunnen hierdoor hun bewonerskaart niet tijdig vernieuwen. Lees meer...

 


16 februari 2009 - De huidige Vlaamse minister van Openbare Werken is voorstander om flitspalen vooraf aan te kondigen met waarschuwingsborden. Deze borden wijzen er automobilisten vooraf op dat ze een flitspaal zullen passeren. Lees meer...

 


16 februari 2009 - In verscheidene politiezones is men afgestapt van het nemen van vingerafdrukken met inkt op papier en gebruikt men een digitaal vinger- en palmafdrukkensysteem. Hiermee zou niet alleen de kwaliteit van de genomen afdrukken fors verbeteren, ook de verwerking zou aanzienlijk sneller kunnen gebeuren. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   136   137   138   139   140   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.