Vragen en tussenkomsten

8 april 2008 - Gent is een bruisende stad met een heel rijk cultureel aanbod. De stad beschikt over tal van musea, bezienswaardigheden en culturele evenementen. In januari van dit jaar heeft het Vlaams Parlement het Participatiedecreet goedgekeurd. Op grond van dit decreet kan de Vlaamse regering tweejaarlijks een gemeente in Vlaanderen aanwijzen die gedurende een jaar de titel van Cultuurstad of -gemeente van Vlaanderen mag dragen. Lees meer...

 


8 april 2008 - De stad Gent beschikt over een aantal uitleendiensten: de Uitleendienst van de Stedelijke Jeugddienst, de Uitleendienst van de Dienst Feestelijkheden en de Culturele Uitleendienst. Het ontlenen van materiaal gebeurt bij elke dienst op een verschillende manier. Geen van deze uitleendiensten maakt momenteel gebruik van online reservatie. Naar ik vernomen heb zouden er bij de stad plannen bestaan om deze uitleendiensten te fusioneren. Lees meer...

 


8 april 2008 - Volgens een persbericht van Vlaams minister Anciaux d.d. 21 maart 2008 zullen bij de Vlaamse begrotingswijziging 2008 een aantal eenmalige infrastructuur-investeringen in de sfeer Kunsten en Erfgoed worden gerealiseerd, waaronder 1,5 miljoen Euro voor de uitbouw van het Museumplein in Gent. Lees meer...

 


7 april 2008 - De stad Gent heeft sinds 1 januari 2008 autonomie gekregen voor wat betreft het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Stedenbouwkundige aanvragen, ingediend vanaf 1 januari 2008 worden aan een andere, meer eenvoudige procedure onderworpen dan de aanvragen die dateren van voor die datum. Lees meer...

 


7 april 2008 - De stad Gent biedt particulieren, verenigingen en scholen drie uur gratis duurzaam bouwadvies op maat aan. Hiervoor dient men langs te gaan bij de MilieuAdviesWinkel. De MilieuAdviesWinkel is vooral gespecialiseerd in het geven van adviezen over energie- en waterbesparende maatregelen en milieuvriendelijke materialen. Lees meer...

 


7 april 2008 - Als ik goed ge?nformeerd ben, zouden er op de parking aan het zwembad Van Eyck geen parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn. Ook is er geen parkeerruimte voor de technische diensten voor het uitvoeren van onderhoudswerken of voor dringende interventies. Lees meer...

 


7 april 2008 - Tijdens het vragenuurtje voor de gemeenteraad van 29 mei jl. stelde ik een vraag over betere busverbindingen tussen de deelgemeenten van onze stad. Voorbeeld is het gebrek aan rechtstreekse busverbinding tussen Drongen en Mariakerke. Lees meer...

 


25 maart 2008 - De Palliatieve Zorgeenheid van het AZ Jan Palfijn Gent AV organiseerde in oktober 2007 een groots opgezet benefietconcert. Het optreden van Bart Peeters in de Gentse Capitole werd een groot succes, zowel op muzikaal als financieel vlak. Lees meer...

 


18 maart 2008 - De herhuisvesting van de nachtopvang aan de Gasmeterlaan is een samenwerkingsverband tussen CAW Artevelde, de stad Gent en het OCMW Gent. Voor het OCMW heeft het project een dubbel doel. Enerzijds past het binnen de hulpverlening vanuit de dienst Thuislozenzorg van het OCMW en anderzijds past het binnen het sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW Gent. Lees meer...

 


18 maart 2008 - Hoe maken we een rusthuis gezellig en huiselijk? De Vijvers in Ledeberg geeft hier een antwoord op en pakt uit met een origineel en opvallend kunstproject. Drie polyester kippen van meer dan 1 meter zullen er de tuin opfleuren. De kleurijke kippen, Dotty, Karootje en de Belgische Kip hebben allemaal een aparte symboliek. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   137   138   139   140   141   152     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.