Vragen en tussenkomsten

4 januari 2022 - Jaar na jaar zien de buurtbewoners het verkeer in de Borluutwijk toenemen. Niet alleen steeg het verkeer in het algemeen. Vooral het doorgaand verkeer, van en naar St.-Martens-Latem – via het Gemeenteplein/Kleine Gentstraat/Rijsbruggestraat, nam toe. Lees meer...4 januari 2022 - Heel recent is Oostakkerdorp opengesteld voor het verkeer. De verkeersafwikkeling is zo dat straten die uitkomen op het plein voorrang dienen te verlenen (rond punt). Tot op vandaag ontbreekt echter de nodige signalisatie, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid. Lees meer...3 januari 2022 - In Stad Antwerpen is een proefproject gestart. Men ontwikkelt er zogenaamde Tuinstraten, met permanente vergroening en verblauwing als basisprincipes. Bestaande verharding wordt vervangen, wat kadert in de strijd tegen het zogenaamde hitte-eiland effect. Ook de waterinfiltratie vaart er wel bij. In één beweging wordt er een groener en kwaliteitsvoller straatbeeld gecreëerd. Lees meer...22 december 2021 - Bewoners en handelaars van Sint-Denijs-Westrem vragen met de regelmaat van de klok een oplossing voor de slechte staat van de parking van het Gildenhuis/Open Huis in de Loofblommestraat. Lees meer...17 december 2021 - Bewoners signaleren dat de staat van het wegdek en de voetpaden in Sint-Denijs-Westrem er op veel plaatsen zienderogen op achteruit gaat. Naast louter curatief onderhoud en eventuele integrale heraanleg van straten gebeuren er ook vaak toplaagvernieuwingen in het kader van het onderhoudsbestek van de stad. Lees meer...17 december 2021 - De staat van de Kerkwegel in Sint-Denijs-Westrem is een oud zeer. Vorige legislatuur werd al een vraag gesteld over de vele putten die, vooral bij regenweer, voor gevaarlijke situaties zorgen omwille van plassen, modder en gladheid. Lees meer...17 december 2021 - De verkeersveiligheid in Sint-Denijs-Westrem moet worden opgekrikt. Daar is iedereen het over eens. In afwachting van een wijkcirculatieplan moet e.e.a. nu reeds worden bekeken. Zo ontbreken er fietspaden of fietssuggestiestroken in de Vennestraat, Loofblommestraat en op het Gemeenteplein. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de Beukenlaan – vanaf De Paardekop tot aan de viaduct over de E40 in slechte staat. Lees meer...16 december 2021 - Uit studies (cf. Lezen Vlaamse kinderen en jongeren nog? | Iedereen Leest) blijkt o.a. dat: 
  • Tussen 38% en 60% van de Vlaamse 9- tot 13-jarigen minstens een keer per week een boek of strip leest;
  • Bij de overgang naar het secundair onderwijs de leesfrequentie bij Vlaamse jongeren met 20% daalt voor zij die minstens maandelijks een boek lezen;
  • Op latere leeftijd (14 tot 17 jaar) de leesfrequentie stagneert. Bijna 1 op 3 (31%) leest minstens een keer per week of dagelijks;
  • Vlaamse jongeren in TSO en BSO iets minder frequent lezen;
  • Meer dan de helft van jongeren met een migratieachtergrond minstens wekelijks leest;
  • Maar 1 op 5 van de jongeren in jeugdzorg leest.
Om het lezen te bevorderen bij de kwetsbare jongeren en anderstalige kinderen leveren de Gentse bibliotheken grote inspanningen. Lees meer...16 december 2021 - Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose heeft lang gepleit voor een vereenvoudiging van het vergunningensysteem dat toegang geeft tot het autovrij gebied. Afgelopen september is het reglement ter zake aangepast met heel wat verbeteringen tot gevolg, onder meer voor zorgverstrekkers en op vlak van gebruiksvriendelijkheid. We zijn nu enkele maanden verder en zij stelt vast dat er zich nog een aantal anomalieën voordoen. Vreemd genoeg is het zo dat het ook op vandaag nog steeds niet mogelijk is om namen te koppelen aan nummerplaten die eerder al eens zijn ingegeven. Met andere woorden, dat kan alleen maar voor nieuwe nummerplaten waardoor dit zijn doel ietwat voorbijschiet. Het aanmelden via eID of Itsme is op zich goed maar blijft omslachtig. Een mobiele app zou op dat vlak soelaas kunnen brengen. Lees meer...16 december 2021 - Begin november werd beslist om de Antwerpsesteenweg vanaf de grondwetlaan richting Dampoort af te sluiten voor het verkeer.  Dit naar aanleiding van de nieuwe fase van de werken aan de Dampoort. Deze regeling zou van kracht blijven tot mei 2022. Lees meer...<<  1   5   10   12   13   14   15   16   25   50   100   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info