Vragen en tussenkomsten

8 09 2008 - In steden en gemeenten die reeds over een plannen- en vergunningenregister beschikken, is de vastgoedmakelaar verplicht de nodige informatie op te vragen over het goed in kwestie. Lees meer...

 


8 09 2008 - In Gent is het aantal bouwaanvragen voor het plaatsen van fotovolta?sche zonnepanelen het laatste jaar sterk gestegen. Dit blijkt uit cijfers die de schepen heeft verstrekt in antwoord op een schriftelijke vraag die ik onlangs stelde. Lees meer...

 


1 09 2008 - Het project waarnaar mevrouw Stevens verwijst is het openstellen van spoorlijn 204 Gent Zeehaven - Gent Noord voor personenvervoer. Een nieuw onderzoek dat werd uitgevoerd op vraag van Vegho (Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen) en waarin gezocht werd naar de vervoerssystemen die in staat zijn een belangrijke reductie van het autogebruik in het woon-werkverkeer te realiseren, selecteert de lightrail als het meest geschikte materieel hiervoor. Lees meer...

 


25 08 2008 - Sinds in het Woon- en Zorgcentrum (WZC) Het Heiveld een eerste Digitale Brug werd ge?nstalleerd zijn de rusthuisbewoners niet meer van de computer te slaan. De Digitale Brug is een project waarbij jongeren en senioren gratis leren surfen, chatten en mailen. Lees meer...

 


11 08 2008 - Naast de overheid besteden ook gezinnen meer en meer aandacht aan duurzaam bouwen en verbouwen. Mede dankzij de incentives die de overheid geeft wordt er ook alsmaar meer gekozen voor hernieuwbare energiebronnen. Lees meer...

 


16 juli 2008 - Handelaars en buurtbewoners klagen over het rijgedrag van taxichauffeurs op de trambedding van de as Nederkouter-Kortrijksepoortstraat. Vele chauffeurs rijden daar aan een totaal onaangepaste snelheid. Lees meer...

 


9 juli 2008 - AZ Jan Palfijn leed in 2007 heel wat minder verlies dan het jaar voordien. Bovendien moderniseerde het ziekenhuis volop. In juni werd een akkoord bereikt met de drie vakbonden over een 'Jan Palfijnstatuut'. Lees meer...

 


7 juli 2008 - Enkele bewoners van de wijk Pleispark in Sint-Denijs-Westrem wijzen erop dat er ondanks het zeer rustige karakter en gezinsvriendelijke karakter van hun straat, toch geregeld te snel wordt gereden. Meestal zijn het de eigen buurtbewoners die te snel rijden. Lees meer...

 


23 juni 2008 - Reeds geruime tijd heeft de stad beslist om ter hoogte van de kano- en kayakclub aan de Watersportbaan een voetgangers- en fietsersbrugje aan te leggen. De nodige financi?le middelen werden hiervoor voorzien in de begroting. Lees meer...

 


23 juni 2008 - Vanaf 1?juli?2008 zal Mechelen voor kleine misdrijven een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) opleggen wanneer deze door het parket werden geseponeerd. Deze GAS kan oplopen tot 250?euro. Het kan bijvoorbeeld gaan om fietsdiefstallen, vandalisme of winkeldiefstal. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   140   141   142   143   144   159     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.