Vragen en tussenkomsten

25 februari 2008 - Vanaf het schooljaar 2008-2009 zal in de basisscholen een maximumfactuur van toepassing zijn van 20 EURO per kleuter en 60 EURO per leerling lager onderwijs voor verplichte materialen die niet onder de kosteloosheid vallen en voor een aantal activiteiten zoals zwemmen, toneel of eendaagse uitstappen. Lees meer...

 


25 februari 2008 - De voorbereiding van een huwelijk brengt heel wat administratie met zich mee. De, sinds 1 februari 2006, ingevoerde maatregel waarbij de ambtenaar van burgerlijke stand zelf de documenten moet verzamelen, maakt het voor de trouwlustigen gelukkig al wat eenvoudiger. Lees meer...

 


25 februari 2008 - In het bestuursakkoord 2007-2012 van de stad Gent heeft het stadsbestuur in het hoofdstuk "Gent mobiel" het voornemen geuit om voor de eerste 15 minuten parkeren een symbolisch bedrag aan te rekenen. Lees meer...

 


18 februari 2008 - In het kader van administratieve vereenvoudiging heeft de federale wetgever in 2006 de tapvergunning en de vergunning sterke drank voor occasionele drankgelegenheden, zoals fuiven, eetfestijnen en buurtfeesten afgeschaft. Lees meer...

 


18 februari 2008 - Sinds 2006 staan er op verschillende plaatsen in Gent informatiekiosken. Inwoners en bezoekers kunnen er via een computer met aanraakscherm op elk moment van de dag allerlei informatie opvragen. Lees meer...

 


13 februari 2008 - Na maanden van intensief overleg en voorbereidend werk stelt het Gentse OCMW vandaag zijn beleidsnota voor 2007-2012 voor. Het is een ambitieuze nota waarbij het accent op duurzaam activeren en wonen ligt. Meer dan ooit komt het OCMW aan zijn opdracht tegemoet om voor iedereen een menswaardig bestaan te verzekeren. Lees meer...

 


12 februari 2008 - De Vlaamse minister van Sport heeft voor de ondersteuning van eenmalige infrastructuurwerken aan de jeugd- accommodatie bij voetbalclubs in 2007 een totaalbudget van 1.625.000 euro voorzien. Lees meer...

 


11 februari 2008 - Eind januari hebben diverse media, naar aanleiding van een uitspraak van een rechter in Oostende, het bericht verspreid dat de parkeerretributies in Belgi? niet rechtsgeldig zouden zijn. De schepen van Mobiliteit reageerde onmiddellijk en stelde dat de situatie in Gent volledig wettelijk is, aangezien de administratieve afhandeling door het Autonoom Parkeerbedrijf gebeurt. Lees meer...

 


11 februari 2008 - Tijdens de commissie Openbare Werken van 11 juni jl. informeerde ik naar de geplande heraanleg van de Noordhoutstraat. U antwoordde toen dat het om een gecombineerd dossier stad Gent en Aquafin gaat. Het ontwerpdossier werd ondertussen afgewerkt en overgemaakt aan de Vlaamse Milieu Maatschappij. Lees meer...

 


29 januari 2008 - Op 12 december jl. lanceerde de Vlaamse overheid de webstek www.wegenwerken.be. Op deze site komt u te weten welke wegenwerken de Vlaamse overheid momenteel uitvoert, welke er gepland zijn op korte termijn (minder dan 6 maanden) en op lange termijn (meer dan 6 maanden) en dit met oog op een betere co?rdinatie van de werkzaamheden zodat de hinder voor inwoners, handelaars en ondernemers kan worden beperkt. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   145   146   147   148   149   158     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.