Vragen en tussenkomsten

29 oktober 2007 - Openbare werken veroorzaken altijd grote hinder, niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor de plaatselijke handelaars. Deze laatste krijgen gedurende de werken bovendien ook te kampen met een belangrijk inkomensverlies. Om hieraan tegemoet te komen voorzien zowel de Vlaamse als de federale overheid in een aantal mogelijkheden. Lees meer...

 


29 oktober 2007 - Telefooncentrale tegen eenzaamheid senioren. Om het isolement van senioren te doorbreken, start het Lokaal Dienstencentrum De Horizon aan de F. Lousbergskaai een telefoonster en -cirkel op. Het project draagt de naam "Hallo, met de Horizon". Lees meer...

 


19 oktober 2007 - In navolging van de stad Gent start de OCMW-raad op dinsdag 11 september met een vragenuurtje. Een half uur voor de aanvang van de raad krijgen de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan OCMW-voorzitter Geert Versnick. Voorlopig gaat het om een proefproject. Indien het vragenuurtje na 6 maanden gunstig wordt ge?valueerd, krijgt het permanent vorm. Lees meer...

 


8 oktober 2007 - Bij de aanvang van deze legislatuur heeft het stadsbestuur in haar bestuursakkoord aangekondigd dat het lichtplan in de komende jaren zal worden uitgebreid naar de wijken en deelgemeenten. Lees meer...

 


8 oktober 2007 - Het uitzicht en het gebruik van Drongenplein is in Drongen een thema dat vele inwoners beroert. In het wijkprogramma van Drongen vinden we daarom ook een afzonderlijk hoofdstukje over de "Aanpak van Drongenplein". Lees meer...

 


2 oktober 2007 - Er bestaat nog steeds een groot verschil in behandeling tussen contractuele en statutaire personeelsleden. Zo zijn de pensioenrechten voor het contractuele stadspersoneel beduidend lager dan die van hun collegas die statutair werden aangeworven. Lees meer...

 


2 oktober 2007 - Begin dit jaar werd het fenomeen afvaltoerisme onder onze aandacht gebracht: Gentse containerparken worden ook door mensen van buiten Gent bezocht, waardoor de aangebrachte hoeveelheid van sommige afvalsoorten op enkele jaren tijd fors is gestegen. Lees meer...

 


2 oktober 2007 - De stad Gent beschikt over een aantal mobiele toiletwagens die worden ingezet bij allerhande manifestaties. Ook tijdens de Gentse Feesten wordt hiervan gebruik gemaakt. In het kader hiervan stelde Sami Souguir volgende vragen aan de schepen: Zijn deze wagens toegankelijk voor personen met een handicap? Indien niet, zal het stadsbestuur hiervoor de nodige aanpassingen uitvoeren? Lees meer...

 


2 oktober 2007 - Qpark, een privaat parkeerbedrijf, heeft onlangs in de nieuwe parkeergarage onder het Astridplein aan het station Antwerpen Centraal, een Autonome Externe Defibrillator (AED) ge?nstalleerd. Een AED is een toestel dat het leven kan redden van een persoon die getroffen wordt door een hartstilstand. E?n toestel kost ongeveer 1000 euro. Lees meer...

 


24 09 2007 - Op 27 juli 2007 heeft de Vlaamse regering een gunstig Milieueffectenrapport voor het Arteveldestadion afgeleverd. Hiermee komt de bouw van het stadion opnieuw een stap dichter. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   152   153   154   155   156   161     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.