Vragen en tussenkomsten

14 april 2011 - Sinds de actualisatie van het lichtplan wordt het lichtplan niet alleen in het historische centrum toegepast, maar ook in de deelgemeenten. De deelverlichtingsplannen die werden opgemaakt en nu gefaseerd worden uitgevoerd hebben, naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik, tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in 24 wijken te accentueren. Lees meer...14 april 2011 - Momenteel wachten we al bijna twee jaar op het nieuwe verkeersgeleidingssysteem dat het oude parkeergeleidingssysteem reeds in 2009 zou moeten vervangen hebben. Door problemen bij de leverancier liep de levering al ernstige vertraging op. Eindelijk lijken alle borden stilaan geplaatst te zijn, maar nu blijkt ook het testen van het systeem voor problemen te zorgen. Lees meer...11 april 2011 - Sinds enkele jaren plaatst IVAGO in het najaar bladkorven voor het inzamelen van de gevallen bladeren van straatbomen. In sommige gevallen lijken de openingen van de bladkorven echter te groot voor de bladeren waardoor deze terug op straat terecht komen. Lees meer...11 april 2011 - De nieuwe pendelparking aan het Sint-Pietersstation is sinds 13 december 2010 geopend. Tot aan de ingebruikname van de toegangshelling vanaf de parking naar de hoofdingang zal er gebruik worden gemaakt van een zgn. openingstarief. Lees meer...7 april 2011 - In Achterhekers te Zwijnaarde klagen bewoners dat de bomen aan de straatzijde te dicht bij elkaar staan waardoor er geen zonlicht meer is. Sommige bomen zouden gemarkeerd zijn, waardoor bewoners ervan uitgingen dat ze bij een vorige uitdunning zouden uitgedund worden maar dat is niet gebeurd. Lees meer...7 april 2011 - Op het Maria-Hendrikaplein t.h.v. de verbindingsweg tussen de Koning Albertlaan en de Koning Boudewijnstraat/Koning Fabiolalaan zijn sinds kort fietsenstalling aangebracht op de strook tussen de rijweg en het fietspad. Lees meer...28 maart 2011 - Recent vernamen we dat de bibliotheek haar aanbod voor internet heeft uitgebreid met WiFi, zodat leden van de bibliotheek draadloos kunnen surfen met hun eigen laptop, tablet-pc of smartphone. Vooralsnog is het gratis draadloos internet enkel beschikbaar in de hoofdbibliotheek aan het Zuid. Lees meer...28 maart 2011 - In het bestuursakkoord en de beleidsnota burgerzaken gaf het stadsbestuur aan de dienstverlening aan de burger te willen optimaliseren door de invoering van een mobiel dienstencentrum. Lees meer...28 maart 2011 - Tijdens de tweedaagse brainstorm van het college in Oostende zijn een aantal thema's naar voren geschoven waaraan het stadsbestuur prioriteit wil geven, een daarvan is de netheid van onze stad. Naast het sluikstorten is op dat gebied het wildplakken ??n van de ergernissen in Gent. Lees meer...24 maart 2011 - Sinds 2006 staan er op verschillende plaatsen in Gent informatiekiosken. In antwoord op mijn vraag tijdens de commissie algemene zaken op 18 februari 2008 bleek dat de infokiosken in 2007 regelmatig geconsulteerd werden. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   153   154   155   156   157   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info