Vragen en tussenkomsten

21 maart 2011 - De laatste maanden wordt onze stad opvallend geconfronteerd met een toename van het aantal innames van de openbare weg ten behoeve van werfwagens, vooral in het stadscentrum, maar ook in vele woonwijken. Uiteraard is het positief dat vele eigenaars investeren in hun gebouwen, of het nu om woningen of handelspanden gaat. Lees meer...16 maart 2011 - Recent verscheen in de pers een verontrustend rapport over de flauwe kwaliteit van het eten in rust- en ziekenhuizen . Zestien procent van de bejaarden heeft te kampen met ondervoeding en de conclusie van het rapport was dat ondervoeding een sluimerend probleem is dat in rust- en ziekenhuizen vaak te weinig wordt opgemerkt. Lees meer...15 maart 2011 - Sinds 2001 storten de Vlaamse kunststeden, provincies en Toerisme Vlaanderen jaarlijks een bijdrage in de promotiepool Vlaamse Kunststeden met het oog op het vergroten van de promotionele mogelijkheden. Lees meer...22 februari 2011 - Wie het financieel iets moeilijker heeft in onze stad krijgt gratis huisvuilzakken of extra ophaalkrediet voor de afvalcontainer. 'Mensen die in gemeenschappen leven', bijvoorbeeld een rust- en verzorgingstehuis zijn uitgesloten van deze tegemoetkoming. Lees meer...22 februari 2011 - Uw antwoord op vraag SV 021/2011 over het Zebrapad Zeeschipstraat noopt tot bijkomende vraagstelling. Het antwoord dat u mocht ontvangen van AWV stelt dat er bewust geen zebrapad is aangelegd om geen vals gevoel van veiligheid te cre?ren. Lees meer...21 februari 2011 - Een aantal scholen in Vlaanderen zijn inmiddels, via een vingerscan of via een pasjessysteem, overgegaan tot het elektronische registreren van aanwezigheden en het opmaken van de schoolrekening. Lees meer...21 februari 2011 - De paardensport kent de laatste jaren een grote bloei en recent werd nog het Ros Beiaard Ruiternetwerk officieel geopend met zijn ruim 100 kilometer meteen het grootste in onze provincie. Lees meer...21 februari 2011 - Uit de debatten tijdens de gemeenteraadscommissie van openbare werken alsook de gemeenteraad van april vorig jaar bleek dat het college van plan is Drongenplein aan te leggen als 'een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud'. Over het parkeerbeleid werden nog geen knopen doorgehakt. Lees meer...15 februari 2011 - Recent stelde ik U een schriftelijke vraag omtrent de aanwervingsprocedures bij de stad Gent vermits ik tot de opvallende vaststelling was gekomen dat het in diverse gevallen om dezelfde functies gaat die niet ingevuld geraken. Recente voorbeelden waren de procedures voor de aanwerving van een co?rdinator-expert bij de dienst Schoonmaak en Services en een co?rdinator-expert bij de diensten van de Stadssecretaris. Lees meer...30 januari 2011 - Door stad Gent worden heel frequent vacatures uitgeschreven. Nu blijkt echter dat het in diverse gevallen om dezelfde functies gaat die niet ingevuld geraken. Recente voorbeelden zijn de procedures voor de aanwerving van een coordinator-expert bij de dienst Schoonmaak en Services en een coordinator-expert bij de diensten van de Stadssecretaris. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   154   155   156   157   158   186     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info