Vragen en tussenkomsten

16 november 2010 - Een aangetekende brief versturen kan binnenkort ook per computer en vooral goedkoper dan nu. Een elektronische aangetekende brief zou immers slechts een halve euro kosten en dit in vergelijking met de aangetekende brief per post die momenteel 5,19 euro kost. Lees meer...16 november 2010 - In het antwoord op een vraag van collega Cengiz in de commissie onderwijs van oktober gaf u aan dat bij de invoering van een badgesysteem in crèches de ouders slechts één badge zouden krijgen per kind, die men dan kan doorgeven. Lees meer...8 november 2010 - Reeds jaren vragen de bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken. Lees meer...14 oktober 2010 - Met de arresten van de Raad van State op 8 oktober 2009 is een einde gekomen aan de jarenlange juridische onzekerheid die met het zogenaamde Taxibesluit van 18 juli 2003 betreffende de Taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, was ontstaan. Lees meer...14 oktober 2010 - Het voorontwerp voor de aanleg van de rotonde aan de Heymanslaan is klaar maar moet blijkbaar gedeeltelijk hertekent worden. Het hoeft geen betoog dat de aanleg van deze Rotonde onontbeerlijk is in het kader van de nieuwe hoofdingang van het UZGent en de verkeerssituatie in de buurt van het nieuwe stadion van KAA Gent. Lees meer...27 09 2010 - Het gebied tussen de kerk Sint Vincentius a Paolo in de Maïsstraat en de parochiezaal werd verworven door de stad om een doorsteek mogelijk te maken tussen Maïsstraat en Roggestraat. Van deze doorsteek wordt tevens gebruik gemaakt om de omgeving te verfraaien. Lees meer...27 09 2010 - Waarom heeft de Stad al haar garages nog niet uitgerust met groene / rode lampjes op het plafond die vanop afstand aanduiden dat een parkeerplaats dan wel vrij of bezet is? Lees meer...6 09 2010 - In de pers vernamen we dat na de goedkeuring van het nieuwe parkeerreglement, en een overgangsperiode, sinds juli effectief controles plaatsvinden op de betaling van het parkeergeld voor aanhang- en reclamewagens. Lees meer...6 09 2010 - Het OCMW Antwerpen onderzoekt momenteel of mensen met een leefloon kunnen worden ingezet voor tijdelijke klussen. Men zou hen in de toekomst onkruid laten wieden. Aangezien vanaf 2015 geen pesticiden meer gebruikt mogen worden, verwacht men immers een tekort aan arbeidskrachten bij de Antwerpse Groendienst. Lees meer...6 09 2010 - Enkele handelaars van Nieuw-Gent en Steenakker hebben het initiatief genomen om een petitie op te starten voor de invoering van nultolerantie tegen criminaliteit. Met de invoering van een nultolerantie hopen handelaars en bewoners de aanhoudende criminaliteit in hun buurt een halt toe te roepen. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   158   159   160   161   162   187     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info