Vragen en tussenkomsten

5 maart 2008 - In Antwerpen en Grimbergen wordt sinds deze zomer het gebruik van de Big Belly uitgetest. De Big Belly vuilnisbak kan tot tien keer meer afval opslaan dan een andere vuilnisbak en dit doordat het een pletsysteem op zonne-energie bevat. Lees meer...

 


3 maart 2008 - Verschillende straten in Oostakker zijn in het verleden al meermaals geconfronteerd geworden met zware wateroverlast. Vooral de Wolfputstraat werd steeds zwaar getroffen. In 2006 werd aangekondigd dat Aquafin begin 2007 zou starten met het aanleggen van een grote collector langs de J.F. Kennedylaan. Lees meer...

 


3 maart 2008 - In de pers verschenen recent berichten dat de stad Gent een modern ogende fietspomp heeft geinstalleerd aan het Belfort. Het is de derde openbare fietspomp van Gent: ook bij de stadsbibliotheek aan het Woodrow Wilsonplein en bij Max Mobiel aan de Voskenslaan staat een gratis fietspomp. Lees meer...

 


25 februari 2008 - Om het tekort in de kinderopvang aan te pakken zal Mechelen een "waarborgfonds voor kinderopvang" in het leven roepen. In navolging van het model in Nederland zal dit waarborgfonds zich borg stellen als particulieren een lening aanvragen om te investeren in kinderopvang (beginnende onthaalouders, minicr?ches of grotere initiatieven). Lees meer...

 


25 februari 2008 - Vanaf het schooljaar 2008-2009 zal in de basisscholen een maximumfactuur van toepassing zijn van 20 EURO per kleuter en 60 EURO per leerling lager onderwijs voor verplichte materialen die niet onder de kosteloosheid vallen en voor een aantal activiteiten zoals zwemmen, toneel of eendaagse uitstappen. Lees meer...

 


25 februari 2008 - De voorbereiding van een huwelijk brengt heel wat administratie met zich mee. De, sinds 1 februari 2006, ingevoerde maatregel waarbij de ambtenaar van burgerlijke stand zelf de documenten moet verzamelen, maakt het voor de trouwlustigen gelukkig al wat eenvoudiger. Lees meer...

 


25 februari 2008 - In het bestuursakkoord 2007-2012 van de stad Gent heeft het stadsbestuur in het hoofdstuk "Gent mobiel" het voornemen geuit om voor de eerste 15 minuten parkeren een symbolisch bedrag aan te rekenen. Lees meer...

 


18 februari 2008 - In het kader van administratieve vereenvoudiging heeft de federale wetgever in 2006 de tapvergunning en de vergunning sterke drank voor occasionele drankgelegenheden, zoals fuiven, eetfestijnen en buurtfeesten afgeschaft. Lees meer...

 


18 februari 2008 - Sinds 2006 staan er op verschillende plaatsen in Gent informatiekiosken. Inwoners en bezoekers kunnen er via een computer met aanraakscherm op elk moment van de dag allerlei informatie opvragen. Lees meer...

 


13 februari 2008 - Na maanden van intensief overleg en voorbereidend werk stelt het Gentse OCMW vandaag zijn beleidsnota voor 2007-2012 voor. Het is een ambitieuze nota waarbij het accent op duurzaam activeren en wonen ligt. Meer dan ooit komt het OCMW aan zijn opdracht tegemoet om voor iedereen een menswaardig bestaan te verzekeren. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   159   160   161   162   163   172     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.