Vragen en tussenkomsten

12 oktober 2009 - Aan de Krijzeltand in Sint-Denijs-Westrem werd enkele jaren geleden het eerste, van een reeks, nieuwe Gentse openbare sanitaire voorzieningen ingehuldigd. Inmiddels moeten we vaststellen dat de toiletten sinds enige tijd afgesloten zijn en dat de toiletten van de bibliotheek, iets verder op, momenteel dienst doen als publiek sanitair. Lees meer...28 09 2009 - Tijdens de zomervakantie hebben we via de pers kunnen vernemen dat de aangekondigde afwerking van de Korenmarkt niet, zoals eerst werd voorzien, in november maar pas ten vroegste in maart 2010 zal plaatsvinden. Lees meer...28 09 2009 - In noodsituaties is het niet voor iedereen altijd even evident om de hulpdiensten te verwittigen. In afwachtiging van een nationaal initiatief, hebben een aantal lokale politiezones al het initiatief genomen om een GSM-nummer ter beschikking te stellen waar o.a. doven en slechthorenden per SMS een noodoproep kenbaar kunnen maken. Lees meer...28 09 2009 - De verkeerssituatie in de Nederkouter kwam de afgelopen jaren reeds meermaals aan bod. De verkeersveiligheid belangt ons immers allen aan, maar in het bijzonder toch deze van onze kinderen. Lees meer...28 09 2009 - Ondanks er stappen in de goede richting worden gezet, zal niemand ontkennen dat Vlaanderen nog steeds kreunt onder de luchtvervuiling en ook Gent ontsnapt daar niet aan. Lees meer...22 09 2009 - In april 2008 werd een oproep gedaan aan de Gentenaars om suggesties te geven voor administratieve vereenvoudiging. In antwoord op mijn vraag hierover in de commissie van oktober 2008 antwoordde de schepen dat de binnengekomen suggesties elke zes maand ge?valueerd worden en nuttige suggesties opgenomen worden in een uitvoeringsplan. Lees meer...22 09 2009 - Vorig jaar stelde ik in deze commissie de vraag over het herhalen van de brooddozenactie op school, waarbij leerlingen van het eerste leerjaar bij het begin van het schooljaar een gratis brooddoos ter beschikking werd gesteld. Lees meer...15 09 2009 - In de commissie van juni 2007 stelde ik een vraag over het plaatsen van maquettes bij de Gentse monumenten. Het plaatsen van schaalkopie?n van onze monumenten maakt onze stad niet alleen aantrekkelijker voor bezoekers, ook blinden en slechtziende mensen zouden op die manier kunnen meegenieten van onze stad. Lees meer...7 09 2009 - Deze zomer werden naar goede jaarlijkse gewoonte heel wat speelstraten ingericht die de sociale cohesie en de gezelligheid in de Gentse wijken bevorderen. Bij mijn bezoek aan enkele speelstraten mocht ik tot mijn tevredenheid vaststellen dat niet enkel kinderen en ouders uit de straat maar ook vriendjes komen spelen en enkele nieuwe initiatieven werden ontwikkeld zoals de Bouwcamionet. Lees meer...7 09 2009 - De E. Blancquaertstraat (Mariakerke) is in slechte staat. Is de heraanleg van de E. Blancquaertstraat reeds voorzien? Zo ja, wat is hiervoor de timing? Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   159   160   161   162   163   184     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info