Vragen en tussenkomsten

13 mei 2009 - Al enkele jaren worden in Gent, als aanvulling op de bestaande speelterreinen, speelstraten georganiseerd. Ik stel zelfs vast dat speelstraten er niet alleen voor kinderen zijn. Ook volwassenen zetten tafels en stoelen buiten en slaan er een babbel. Lees meer...

 


11 mei 2009 - Van vele bezorgde Gentse ouders mocht ik vernemen dat er zich vaak heel wat parkeerproblemen voordoen in de buurt van kindercr?ches wat tot onveilige verkeerssituaties aanleiding geeft. Lees meer...

 


27 april 2009 - Sinds kort kunnen vrijwilligers zich bij de bevolkingsdienst van hun gemeente melden als vrijwilliger om de taak van voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau uit te voeren. Lees meer...

 


27 april 2009 - In het bestuursakkoord van de stad Gent (periode 2007-2012) staat dat wie grote woonprojecten vanaf 50 woningen wil realiseren hierin 20% sociale woningen zal moeten voorzien en dat bij grote sociale bouwprojecten vanaf 50 woningen de bouw van 20% niet sociale huurwoningen zal worden opgelegd. Lees meer...

 


21 april 2009 - Dat er momentel werken zijn in het kader van het project KoBra is intussen genoegzaam bekend. Grote werken kunnen niet zonder hinder, maar we moeten er steeds naar streven de hinder tot een absoluut minimum te beperken. Lees meer...

 


21 april 2009 - De Lijn heeft plannen om de halte op de Antwerpsesteenweg t.h.v. Potuit te verplaatsen. Het verplaatsen van de halte zou er komen op vraag van het Vlaamse gewest om de verkeers-veiligheid voor zowel busreizigers als fietsers te verbeteren. Lees meer...

 


21 april 2009 - Reeds een aantal jaren wordt tijdens de schoolvakanties vakantie-opvang voor schoolgaande kinderen georganiseerd in Drongen. Een goed initiatief, zeker omdat voor vele ouders de schoolvakanties een ware puzzel vormen. Lees meer...

 


21 april 2009 - Openbare verlichting heeft een belangrijke publieke functie. Maar openbare verlichting is natuurlijk ook veel meer. In Gent weten we dat maar al te goed. Het Gentse lichtplan werd al meermaals bekroond. Ook andere steden denken na over openbare verlichting en over energiezuinige oplossingen in dit kader. Lees meer...

 


21 april 2009 - Op 17 november 2008 werd een druk bijgewoonde infomarkt georganiseerd omtrent de herinrichting van de Kortrijksesteenweg en de aanpalende straten waaronder de Charles De Kerckhovelaan en de Ijzerlaan. Lees meer...

 


14 april 2009 - Dit jaar werd nieuwjaar voor de eerste maal ingezet met vuurwerk in de Gentse binnenstad. Het werd geen klassiek vuurwerk. Op de Gras- en Korenlei werd om middernacht een spektakel georganiseerd dat zich vooral op het water en ook deels op de kade afspeelde. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   160   161   162   163   164   183     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.