Vragen en tussenkomsten

23 maart 2009 - Tijdens de commissie openbare werken namen we kennis van het voetpadenplan. Het eerste deelgebied dat werd onderzocht voor toepassing is Gent Noord. 11 straten werden geselecteerd in rang 1, 17 straten in rang 2, 8 straten in rang 3, 91 straten in rang 4. Lees meer...

 


23 maart 2009 - Op 7 juni trekken we naar de stembus voor de Europese en Vlaamse verkiezingen. De organisatie van verkiezingen brengt heel wat kosten met zich mee en hoewel de praktische organisatie van de verkiezingen bij FOD Binnenlandse Zaken ligt zal ook voor stad Gent een belangrijke rol weggelegd zijn in de organisatie van de verkiezingen. Lees meer...

 


11 maart 2009 - De buurt langs de Schelde in Sint-Amandsberg en Gentbrugge wordt al sinds 2007 elke zomer geteisterd door een muggenplaag. Na onderzoek blijkt het om Culicoides of knutten te gaan. Lees meer...

 


9 maart 2009 - In haar jaarverslag 2007 besteedt de ombudsvrouw aandacht aan het grote aantal klachten op het vlak van het bewonersparkeren. Een aantal van die klachten gaan over de weinig klantvriendelijke procedure op het vlak van het afleveren van bewonerskaarten voor lease- en vervangwagens. Bewoners kunnen hierdoor hun bewonerskaart niet tijdig vernieuwen. Lees meer...

 


16 februari 2009 - De huidige Vlaamse minister van Openbare Werken is voorstander om flitspalen vooraf aan te kondigen met waarschuwingsborden. Deze borden wijzen er automobilisten vooraf op dat ze een flitspaal zullen passeren. Lees meer...

 


16 februari 2009 - In verscheidene politiezones is men afgestapt van het nemen van vingerafdrukken met inkt op papier en gebruikt men een digitaal vinger- en palmafdrukkensysteem. Hiermee zou niet alleen de kwaliteit van de genomen afdrukken fors verbeteren, ook de verwerking zou aanzienlijk sneller kunnen gebeuren. Lees meer...

 


16 februari 2009 - Hoewel het gebruik van asbest al jaren verboden is, vinden we het nog vaak terug in o.a. leien daken en golfplaten. Voor het reinigen en ontmossen van deze daken gebruikt men heel vaak een hogedrukreiniger. Lees meer...

 


5 februari 2009 - Naar verluidt zou het stadsbestuur werken aan een studie omtrent een mogelijke nieuwe invulling van de pastorie in de Dorpsstraat te Zwijnaarde. Lees meer...

 


2 februari 2009 - De werken aan de Korenmarkt hebben tot gevolg dat er een aantal tram- en bushaltes tijdelijk verplaatst zijn geworden. Deze nieuwe haltes zijn echter niet uitgerust met tijdelijke schuilhuisjes, waardoor de wachtende passagiers bij regenweer hun toevlucht moeten nemen tot luifels of andere alternatieven in de buurt. Lees meer...

 


2 februari 2009 - De Vlaamse Minister van Openbare Werken heeft recent beslist om vijf miljoen euro uit te trekken om de nog resterende zones 30 aan scholen langs gewestwegen nog dit jaar van variabele verkeersborden te voorzien. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   161   162   163   164   165   183     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.