Vragen en tussenkomsten

12 februari 2007 - Op 9 juli doet de Tour de France Gent aan. Het aftellen is zaterdag begonnen. Lees meer...

 


29 januari 2007 - Met de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW-5 Handelsbeurs in de gemeenteraad van 29 januari moet de weg openliggen voor de ontwikkeling van de terreinen rond Flanders Expo, sinds vorig jaar The Loop genaamd. Lees meer...

 


29 januari 2007 - In de gemeenteraad werd het bestuursakkoord 2007-2012 besproken. VLD-fractievoorzitter Sami Souguir beklemtoonde in zijn maidenspeech dat de kiezer de coalitie beloond en versterkt heeft. Lees meer...

 


29 januari 2007 - In het vragenuurtje peilde VLD-gemeenteraadslid Stefaan Noreilde naar de intenties van nieuwe schepen Mathias De Clercq in verband met de verfraaiingssubsidies voor handels- en horecazaken. Lees meer...

 


8 januari 2007 - De raad van het Gentse OCMW kwam op vrijdag 5 januari voor het eerst bijeen. Geert Versnick werd tot OCMW-voorzitter verkozen. In de raad zetelen ook de VLD-ers Anne Bottequin en Carl De Decker. Lees meer...

 


5 januari 2007 - De 51 Gentse gemeenteraadsleden hebben dinsdagavond de eed afgelegd tijdens de installatievergadering van de Gentse gemeenteraad 2007-2012. De Open Vld-fractie telt 11 leden... Lees meer...

 


22 november 2006 - De nieuwe Gentse VLD-gemeenteraadsfractie kwam op 22 november voor de eerste maal bijeen. De 11 VLD?ers die op 2 januari aanstaande de eed als gemeenteraadslid zullen afleggen, hebben unaniem Sami Souguir als hun fractievoorzitter aangeduid. Lees meer...

 


3 april 0201 - Eerder deze maand werd het nieuwe state of the art dispatching centrum van de Gentse brandweer geopend. In dit centrum zal de dispatching gebeuren voor zone centrum en zone zuid-oost. Het is een modulair systeem, het kan nog worden uitgebreid in de toekomst.  Bovendien zal het systeem technologisch nog verder ontwikkeld worden, zodat dienstverlening naar burger nog efficienter en beter zal verlopen. Lees meer...

 


11 maart 0201 - Er is een nieuw knelpuntberoep in Vlaanderen: dat van jeugdtrainer. Heel wat sportclubs zijn hopeloos op zoek naar coaches en trainers. Vaak is het dweilen met de kraan open: terwijl de ene coach opgeleid wordt, stopt de andere er al mee. Dit fenomeen zien we zowel in het amateurvoetbal, tennis, basketbal,... Het gebrek aan coaches leidt uiteindelijk tot concurrentie tussen de clubs. Vooral de trainers met de beste opleidingen zijn gegeerd. Lees meer...

 


Tussenkomst van Carl De Decker in de gemeenteraad omtrent de drinkwaterproblematiek in Oostakker

24 januari 0201 -

Mevrouw de Voorzitster,
Geachte Heer Burgemeester,
Geachte collega’s,

Aangezien ik in het verleden ook meermaals ben tussen gekomen namens onze fractie omtrent de drinkwaterproblematiek in Oostakker, ben ik zo vrij om opnieuw het woord te nemen naar aanleiding van de recente nieuwe meldingen.

Vooreerst lijkt het mij evident om duidelijkheid te verschaffen naar de burgers toe van Oostakker wat nu de oorzaak was en vooral of er gevaar was/is voor de volksgezondheid.

Verder wens ik dieper in te gaan op de communicatie of misschien beter gezegd het gebrek aan communicatie vanuit Farys.

Er is een meldpunt en er wordt post factum wel per brief gecommuniceerd met de klanten of via de webiste maar er zijn nog andere moderne communicatiemiddelen die onderbenut blijven naar mijn aanvoelen om de burger adequaat en snel  in te lichten.

Reeds in 2010 stelde ik een vraag omtrent het gebruik van twitter en sociale media door onze Gentse politie/brandweer en nu zovele jaren later stel ik met tevredenheid vast dat onze Gentse politie/brandweer prominent en pro-actief aanwezig zijn  op de sociale media om de Gentse burger te informeren en te verwittigen bij calamiteiten.

Transparantie, inspraak, toegankelijkheid en een open communicatiecultuur zijn meer dan een reeks mooie begrippen. Het implementeren van sociale media en bestaande platformen sluit perfect aan bij de achterliggende gedachte van een gemeenschapsgerichte zorg voor de veiligheid en het welzijn van de Gentse burger.

Farys dient dit voorbeeld te volgen en best in overleg met de communicatiedienst van de Stad Gent te onderzoeken en te implementeren hoe de sociale media effectief, pro-actief  en doelgericht kan ingezet worden in dergelijke situaties. Ik wens er dan ook op aan te dringen om de gehanteerde communicatiesystemen door Farys voortaan af te stemmen op communicatiekanalen zoals Twitter en bestaande facebookgroepen - zoals de druk bezochte groep Oostakker - op sociale media. 

Carl De Decker
Gemeenteraadslid
<<  1   5   10   25   50   100   162   163   164   165     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.