Vragen en tussenkomsten

12 november 2007 - Gent heeft nood aan meer en beter betaalbare woningen. Dit is een van de topprioriteiten uit het bestuursakkoord.In oktober raakte bekend dat meer dan 410.000 percelen bouwgrond in Vlaanderen nog braak liggen. Lees meer...

 


12 november 2007 - In maart van dit jaar heeft collega Helga Stevens de mogelijke taalkundige problemen in verband met het gebruik van de termen "kiss and ride" en "park and ride" in Gent onder onze aandacht gebracht. Lees meer...

 


5 november 2007 - UZ Gent en AZ Jan Palfijn Gent AV schenken medisch materieel aan het Ugandese Kyenjojo Health center. UZ Gent en AZ Jan Palfijn Gent AV schenken medisch materieel aan het Ugandese Kyenjojo Health center. Dat centrum ligt in het westelijk deel van Uganda, het Kyenjojo district, aan de grens met Congo. Lees meer...

 


31 oktober 2007 - Onlangs blies The Police een concert in het Sportpaleis af wegens stemproblemen van zanger Sting. Diezelfde vervelende kwaal hield eerder ook Natalia maanden van de planken. Om het stijgend aantal stemaandoeningen op een gerichte manier aan te pakken, opende het Jan Palfijnziekenhuis het Foniatrisch Centrum Gent. Lees meer...

 


29 oktober 2007 - De overheid moet meer mensen aan het werk helpen en vooral houden. Ook in het bestuursakkoord van de Stad Gent is "werk voor iedereen" een grote prioriteit. Het is daarbij belangrijk dat mensen duidelijk aanvoelen dat werken loont. De overheid kan werken beter belonen door gunstige randvoorwaarden te scheppen. Vooral op het vlak van kinderopvang staat de overheid nog veel te doen. Lees meer...

 


29 oktober 2007 - Openbare werken veroorzaken altijd grote hinder, niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor de plaatselijke handelaars. Deze laatste krijgen gedurende de werken bovendien ook te kampen met een belangrijk inkomensverlies. Om hieraan tegemoet te komen voorzien zowel de Vlaamse als de federale overheid in een aantal mogelijkheden. Lees meer...

 


29 oktober 2007 - Telefooncentrale tegen eenzaamheid senioren. Om het isolement van senioren te doorbreken, start het Lokaal Dienstencentrum De Horizon aan de F. Lousbergskaai een telefoonster en -cirkel op. Het project draagt de naam "Hallo, met de Horizon". Lees meer...

 


19 oktober 2007 - In navolging van de stad Gent start de OCMW-raad op dinsdag 11 september met een vragenuurtje. Een half uur voor de aanvang van de raad krijgen de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan OCMW-voorzitter Geert Versnick. Voorlopig gaat het om een proefproject. Indien het vragenuurtje na 6 maanden gunstig wordt ge?valueerd, krijgt het permanent vorm. Lees meer...

 


8 oktober 2007 - Bij de aanvang van deze legislatuur heeft het stadsbestuur in haar bestuursakkoord aangekondigd dat het lichtplan in de komende jaren zal worden uitgebreid naar de wijken en deelgemeenten. Lees meer...

 


8 oktober 2007 - Het uitzicht en het gebruik van Drongenplein is in Drongen een thema dat vele inwoners beroert. In het wijkprogramma van Drongen vinden we daarom ook een afzonderlijk hoofdstukje over de "Aanpak van Drongenplein". Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   166   167   168   169   170   175     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.