Vragen en tussenkomsten

18 december 2007 - Het dienstencentrum Ledeberg wordt momenteel gerenoveerd. Hierdoor zullen bepaalde activiteiten van het carnaval van Ledeberg moeten verhuizen naar de feestzaal van het dienstencentrum Gentbrugge. Lees meer...

 


18 december 2007 - De Vlaamse regering heeft in december de algemene principes vastgelegd voor het afsluiten van een lokaal fiscaal pact met de gemeenten en provincies. Een aantal zaken in dit lokaal fiscaal pact zijn maatregelen die de Vlaamse regering neemt ? belastingen afschaft ? en de gemeenten hiervoor compenseert. Lees meer...

 


18 december 2007 - De eindejaarsfeesten zorgen traditiegetrouw voor een sterk toegenomen parkeerdruk in de Kuip van Gent. Een aantal activiteiten, zoals de ijspiste, zorgen voor een daling van het aantal parkeerplaatsen. Lees meer...

 


17 december 2007 - De gezondheid/levenspiramide (vet - vlees/vis - fruit/groenten - graanproducten/koolhydraten) heeft de laatste decennia flagrante wijzigingen ondergaan. Vooreerst kwam onderaan een grote balk "water", het belang van de vochthuishouding, daaronder steekt thans nog een veel grotere basis "beweging". Lees meer...

 


26 november 2007 - Momenteel zijn er 858 tweede bewonerskaarten in omloop. In juli 2007 heeft de stad Gent het tarief voor de tweede bewonerskaart verlaagd naar 100 euro. 229 bewoners hebben al van dit gereduceerde tarief gebruik gemaakt. Lees meer...

 


26 november 2007 - In het bijzijn van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen opende OCMW-voorzitter Geert Versnick de nieuwe woon- en zorgcampus De Liberteyt in Wondelgem. Lees meer...

 


20 november 2007 - De stad Gent stelt ongeveer 4.700 personeelsleden tewerk. Graag had ik hierbij de meest recente cijfers willen vernemen over de samenstelling van het stadspersoneel. Lees meer...

 


19 november 2007 - In het laatste politiebulletin (augustus 2007) kunnen de detectieresultaten voor de onbemande camera's voor de eerste helft van dit jaar geraadpleegd worden. Lees meer...

 


13 november 2007 - In Brussel kunnen toeristen en museabezoekers gebruik maken van de "Brussels Card". Met deze kaart heeft men vrije toegang tot 26 Brusselse musea en kan men kosteloos gebruik maken van het openbaar vervoer. Lees meer...

 


12 november 2007 - Recent bracht de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Scheldevallei een bezoek aan haar patrimonium. Deze boeiende tocht bracht ons ook tot aan de Trefil Arbed Site waar een woonproject met deels sociale woningen zal worden gerealiseerd. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   50   100   168   169   170   171   172   178     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.